Segedinski sandžak

Segedinski sandžak je bio naziv administrativno-teritorijalne (vojno-upravne) jedinice u europskom dijelu Osmanskog Carstva, u srednjem Podunavlju.

Ugarska i susjedne zemlje pod turskom vlašću 1683. Segedinski sandžak bio je u sustavu Jegarskog pašaluka.

Segedinski sandžak je teritorijem bio smješten između Dunava i Tise.

Upravna organizacija

uredi

Sjedište mu je bilo u ugarskom gradu Segedinu. Upravno je pripadao Budimskom pašaluku.

Upravno je bio podijeljen na 7 nahija:

  1. subotička
  2. somborska
  3. bačka
  4. titelska
  5. segedinska

Nakon osvojenja Egera (Jegar, 1596.) i Kaniže (Nagykanizsa, 1600.), ti su gradovi u početku 17. stoljeća pretvoreni u središta novih pašaluka. Tada je sandžak Budimskog pašaluka Segedinski sandžak pripojen Egerskom pašaluku.