Segregacija

razdvojba na Wikimediji

Segregacija (lat. segregare - razlučiti, rastaviti) je razdvajanje ljudi na osnovi različitih kriterija koji se u pravilu kose s načelima ljudskih prava i sloboda. Segregacija se najčešće događa kada više pozicionirana grupacija nameće svoja pravila manje pozicioniranoj grupaciji ili pojedincu prema vlastitoj procjeni (koja obično nije moralna).

Vrste segregacijeUredi

Razdvajanje može biti na osnovi raznih kriterija: rasnih, etničkih, nacionalnih, vjerskih, spolnih.

Postoje dva glavna oblika segregacije:

  • stvarna (de facto) segregacija
  • pravna segregacija

Pravna segregacijaUredi

Pravna segregacija je ona segregacija koja je ugrađena u ustavnopravni poredak ojačana kaznenim mjerama, a sprovode je društvene institucije, uključujući i škole.

Stvarna segregacijaUredi

Stvarna segregacija je ona segregacija koju susrećemo svakodnevno u našim životima, a predstavlja izraz nesnošljivosti između ljudi, a koja se najčešće temelji na predrasudama.

Važniji događaji vezani uz ukidanje segregacijeUredi