Segregacija

razdvojba na Wikimediji

Segregacija (lat. segregare - razlučiti, rastaviti) je razdvajanje ljudi na osnovi različitih kriterija koji se u pravilu kose s načelima ljudskih prava i sloboda. Segregacija se najčešće događa kada više pozicionirana grupacija nameće svoja pravila manje pozicioniranoj grupaciji ili pojedincu prema vlastitoj procjeni (koja obično nije moralna).

Vrste segregacije

uredi

Razdvajanje može biti na osnovi raznih kriterija: rasnih, etničkih, nacionalnih, vjerskih, spolnih.

Postoje dva glavna oblika segregacije:

  • stvarna (de facto) segregacija
  • pravna segregacija

Pravna segregacija

uredi

Pravna segregacija je ona segregacija koja je ugrađena u ustavnopravni poredak ojačana kaznenim mjerama, a sprovode je društvene institucije, uključujući i škole.

Stvarna segregacija

uredi

Stvarna segregacija je ona segregacija koju susrećemo svakodnevno u našim životima, a predstavlja izraz nesnošljivosti između ljudi, a koja se najčešće temelji na predrasudama.

Važniji događaji vezani uz ukidanje segregacije

uredi