Semantička analiza

Semantička analiza je zadnja faza prije stvaranja strojnog koda u kojoj kompilator dodaje informacije analitičko stablo kao: utvrđivnje da su varijable ispravne vrste, asocijaciranje variable s pozivom na neku funkciju, da su varijable inicijalizirane, odbijanje neipravnih programa, te za izdavanje upozorenja.