Sfernosimetrična raspodjela

Sfernosimetrična raspodjela neke fizikalne veličine u prostoru je takva raspodjela koja ovisi samo o udaljenosti od neke posebne točke koja se tada naziva središte raspodjele. Npr. sfernosimetrična raspodjela gustoće oko točke pravokutnog koordinatnog sustava ima oblik

pri čemu je udaljenost točke od točke .

Vidi još uredi