Simploka

Simploka ili simploha je glasovna figura koja ujedinjuje anaforu i epiforu, dakle, riječi se ponavljaju i na početku i na kraju stihova.

PrimjeriUredi

To sada gleda on
To sada misli on
To sada sanja on