Sistematika beskralježnjaka

U mnogostanične beskralješnjake ubrajamo sljedeće taksone:

Životinjsko carstvo (Animalia)