Sodomija je izraz koji korijen vuče iz starozavjetne priče o Sodomi i Gomori, te u najširem smislu opisuje seksualnu izopačenost odnosno nastranost.

U najširem smislu sodomija je izraz za sve seksualne aktivnosti (parafilije) koje su protivne moralnom kodeksu, najčešće kod abrahamskih religija, odnosno pozitivnom pravu pojedinih država, gdje se često koristi izraz zajednički naziv sodomija za različite aktivnosti koje predstavljaju kazneno djelo.

U užem smislu izraz sodomija ima dva značenja, koja se vezuju uz: