Sovjetsko doba

Sovjetsko doba je razdoblje u Rusiji i zemljama bivšeg SSSR-a, koje počinje 1917. godine ( za zemlje koje su došle pod SSSR kasnije, to doba počinje kada su postale dijelom SSSR-a)i traje sve do 1991. (odnosno do razdruženja od SSSR-a), dok je vlast držala KP SSSR-a. Na papiru, vlast je pripadala sovjetima (hrv. =viječima), stoga naziv "sovjetsko doba".

Valja obratiti da je SSSR stvoren 1922., 5 godina nakon što je "sovjetsko doba" već počelo.