Specifikacija programa

Specifikacija programa je definicija namjene i načina rada računarskog programa, koja može biti formalna ili informalna. Specifikacija programa je nacrt ili plan koji programer treba izvesti, i važan je dio u razvoju softvera posebno za visoko složene ili kritične sisteme.