Specijalnost (medicina)

Specijalnost je u medicini grana stručne djelatnosti. Nakon završetka medicinskog fakulteta, liječnici se mogu usmjeriti u jedno od područja rada stjecanjem propisanih znanja i vještina. Takav organizirani oblik stručnog usavršavanja u medicini naziva se specijalizacija, a završava polaganjem specijalističkog ispita. Liječnik koji obavlja program specijalizacije naziva se specijalizant, dok liječnik koji je uspješno završio specijalističko usavršavanje nosi naziv specijalist određene medicinske specijalnosti.[1]

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina je skupni naziv za jednu od medicinskih specijalnosti u Hrvatskoj

Popis specijalnosti

uredi

U tablici su navedene trenutačno važeće medicinske specijalnosti u Republici Hrvatskoj, kao i istovjetne specijalnosti prema pravnoj stečevini Europske unije. Epidemiologija, laboratorijska imunologija, sudska medicina, školska i adolescentna medicina te transfuzijska medicina nisu izdvojene kao zasebne specijalnosti u pravu EU.

Specijalnost u Hrvatskoj[1] Specijalnosti u
pravnoj stečevini
Europske unije[2]
Internističko (I)
ili kirurško (K)
zajedničko "deblo"
Trajanje
specijalizacije
u RH (god.)
Abdominalna kirurgija Gastroenterološka kirurgija K 5
Alergologija i klinička imunologija Alergologija
Imunologija
I 5
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina Anesteziologija - 5
Dermatologija i venerologija Dermatologija
Venerologija
Dermatovenerologija
- 4
Dječja i adolescentna psihijatrija Dječja psihijatrija - 5
Dječja kirurgija Pedijatrijska kirurgija K 5
Endokrinologija i dijabetologija Endokrinologija I 5
Epidemiologija - - 4
Fizikalna medicina i rehabilitacija Fizikalna i rehabilitacijska medicina - 4 i 4 mj.
Gastroenterologija Gastroenterologija I 5
Ginekologija i opstetricija Porodništvo i ginekologija - 5
Hematologija Opća hematologija I 5
Hitna medicina Traumatologija i hitna medicina - 5
Infektologija Zarazne bolesti I 5
Internistička onkologija Medicinska onkologija I 5
Javnozdravstvena medicina Medicina u zajednici - 4
Kardiologija Kardiologija I 5
Kardiotorakalna kirurgija Torakalna kirurgija K 5
Klinička farmakologija s toksikologijom Farmakologija - 4
Klinička mikrobiologija Mikrobiologija-bakteriologija - 5
Klinička radiologija Radiologija
Dijagnostička radiologija
- 5
Laboratorijska imunologija - - 5
Maksilofacijalna kirurgija Maksilofacijalna kirurgija - 5
Medicina rada i športa Medicina rada - 4
Nefrologija Nefrologija I 5
Neurokirurgija Neurokirurgija - 6
Neurologija Neurologija - 5
Nuklearna medicina Nuklearna medicina - 4
Obiteljska medicina Lijecnik opće medicine - 4
Oftalmologija i optometrija Oftalmologija - 4
Onkologija i radioterapija Radioterapija - 5
Opća interna medicina Opća (interna) medicina I 5
Opća kirurgija Opća kirurgija K 5
Ortopedija i traumatologija Ortopedija
K 5
Otorinolaringologija Otorinolaringologija - 5
Patologija i citologija Patološka anatomija - 5
Pedijatrija Pedijatrija - 5
Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija Plastična kirurgija K 5
Psihijatrija Psihijatrija
- 5
Pulmologija Pulmologija I 5
Reumatologija Reumatologija I 5
Sudska medicina - - 5
Školska i adolescentna medicina - - 4
Transfuzijska medicina - I 5
Urologija Urologija - 5
Vaskularna kirurgija Vaskularna kirurgija K 5

Uz one navedene u tablici, Europska unija priznaje sljedeće specijalnosti za koje ne postoji specijalističko usavršavanje u Hrvatskoj:

Izvori

uredi
  1. a b Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (Narodne novine br. 100/11.)
  2. Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (Službeni list Europske unije br. L 255/22)