Spol Boga u hinduizmu

Hinduizam je religija koja naučava da postoji mnogo duhovnih puteva — puteva koji vode do spoznaje Boga. Mnogi hinduisti smatraju da Bog — vrhovno biće — nema spola, to jest, pripisivanje spola Bogu nema smisla jer je Bog „iznad spola”. Postoje i hinduističke tradicije koje Bogu pridaju oba spola/roda. Sekta šaktizam smatra Boga ženskim bićem. Hinduizam se može smatrati monoteističkom, politeističkom ili henoteističkom religijom — svi pogledi na spol Boga jednako su vrijedni.

Kip boga Šive

Prema vjerovanju većine hinduista, Bog uzima mnogobrojne oblike kako bi izvršio određene zadatke ili se obznanio čovjeku. Hinduisti koriste riječi deva i devi da opišu muške, odnosno ženske oblike koje Bog preuzima. Srednjovjekovna hinduistička mitologija svakom muškom božanstvu pridaje žensko.[1]

Bogovi i božiceUredi

Pogledajte također „Deva (hinduizam)”, „Devi” i „Žene u hinduizmu”.

Brahman — „apsolutno”, vrhovno biće — hinduistički je koncept Boga viđen bez atributa, pa prema tome i bez spola ili roda.[2]

Najpoznatiji hinduistički bogovi — Brahma, Višnu i Šiva — jasno su identificirani kao muška božanstva te su njihova obilježja uvijek muška. Svakom od njih data je božica — to su Sarasvati, Lakšmi i Parvati. Ipak, premda su Brahma, Višnu i Šiva muški oblici Boga, dok su njihove družice žene, u hinduizmu postoje dvospolni prikazi Boga koji uključuju „spajanje” muškog i ženskog božanstva.

ŠaktizamUredi

U šaktizmu, Bogu su dani ženski atributi. Božica — poznata i kao Šakti — stvoriteljica je svemira i izvor muških božanstava.[3]

MitologijaUredi

 
Kipovi božice Kali i njezinog poklonika

Sveti spisi spominju kako je bog Daksha stvorio gomilu žena sa svojim božanskim suprugama. Adi Parashakti inkarnirala se kao Dakshina kći Sati, koja se udala za Šivu.

PovezniceUredi

Izvori i bilješkeUredi

  1. Frank Morales. The Concept of Shakti: Hinduism as a Liberating Force for Women.
  2. Heinrich Robert Zimmer (1972). Myths and Symbols in Indian Art and Civilization. Princeton University Press, ISBN 978-0691017785.
  3. Tekstovi koji posebno slave Šakti su Devi Upanishad i Devi Mahatmya.