Sraz ili sudar, u fizici, je uzajamno djelovanje dviju čestica ili tijela pri kojem dolazi do izmjene dijela impulsa sile i energije, na primjer sraz molekula zraka ili sraz biljarskih kugli. Ukupni iznos impulsa sile i energije za savršeno elastičan sraz ostaje sačuvan. Staze po kojima se dva tijela zanemariva obujma ili volumena, masa m1 i m2, brzina u1 i u2 prije sraza i brzina v1 i v2 gibaju nakon sraza određuju zakoni o održanju impulsa i energije (zakoni sraza):

Elastični sraz ili sudar u dvije dimenzije.
Temperatura idealnog plina je mjera prosječne kinetičke energije molekula. Kinetička teorija plinova se zasniva na pretpostavci da su srazovi ili sudari čestica i stijenki spremnika savršeno elastični.

Rješenjem gornjih jednakosti dobiju se vrijednosti za brzine nakon sraza:

Prilikom neelastičnoga sraza ukupna se kinetička energija smanjuje i najčešće pretvara u toplinsku, ili se povećava ako se oslobodi neka unutarnja energija tijela ili čestice.[1]

Izvori uredi

  1. sraz, [1] "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2015.