Stepenice

Stubište stvaraju pojedine stube i stubišni krakovi (smatra se da je minimum od tri stube). Između stubišnih krakova se nalazi odmorište ili podest. Postoje razna stubišta jednostruko i dvostruko stubište a može biti i polukružno i kružno kao i drugih oblika. Stuba ima horizontalnu površinu zvanu gazište i vertikalnu površinu čelo stube. Stube se proračunavaju tako da dva gazišta i čelo imaju duljinu jednog koraka od oko 76 centimetara.

Drvene stube

Po upotrebi materijala stube mogu biti:

Logotip Zajedničkog poslužitelja
Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke vezane uz: Stepenice