Stigma (grč. Στίγμα, Stígma, veliko slovo Ϛ, malo ϛ) slovo je koje se nekada rabilo u grčkom alfabetu za skup /st/ ispred /s/ i /t/. Kasnije je ispalo iz uporabe u riječima, ali ostalo je kao oznaka broja 6.

grčki alfabet
Αα alfa Νν ni
Ββ beta Ξξ ksi
Γγ gama Οο omikron
Δδ delta Ππ pi
Εε epsilon Ρρ ro
Ζζ zeta Σσς sigma
Ηη eta Ττ tau
Θθ theta Υυ ipsilon
Ιι jota Φφ fi
Κκ kapa Χχ hi
Λλ lambda Ψψ psi
Μμ mi Ωω omega
povijest
arhajske lokalne varijante
  • digama
  • heta
  • san
  • can
  • kopa
  • sampi
znamenke
ϛ (6)
ϟ (90)
ϡ (900)
u drugim jezicima
znanstveni simboli

Standardi Unicode i HTML podržavaju simbola stigma:

  Unikod HTML izgled
ovisi o pregledniku
poveznice
(engl.)
k. točka naziv kod entitet
Broj stigma (veliki) U+03DA GREEK LETTER
STIGMA
Ϛ nema Ϛ detaljni podaci
test preglednika
Broj stigma (mali) U+03DB GREEK SMALL LETTER
STIGMA
ϛ nema ϛ detaljni podaci
test preglednika

Bilješke uredi

Vanjske poveznice uredi