Stršenjak (timor, eng. horst) je vrsta geološke formacije. Ljuskava je i stubasta struktura. U fizičkom zemljopisu i geologiji ovim nazivamo oblik koji nastaje sustavom normalnih rasjeda. Razlog zbog kojih nastaje jest spuštanje blokova. Pri tom spuštanju središnji dio ostaje izdignut u odnosu na okružje.

Slika Američkog geološkog zavoda.

Struktura slična stršenjaku jest prodor. On nastaje kada se starije naslage u središtu izdižu prema površini.

Stršenjak i tektonski rov (tektonska graba) spadaju u složene rasjedne oblike.

Izvor uredi