Stupanj (teorija grafova)

Stupanj vrha, pojam iz teorije grafova. Stupanj vrha v u grafu G je broj bridova koji su incidencija s v, pri čemu se petlje broje dva puta.[1] Stupanj vrha označava se s deg(v). Ako je petlja u vrhu v, tad je deg(v) = 2. Ako je stupanj vrha = 0, vrh nazivamo izoliranim. Ako je stupanj vrha = 1, onda ga nazivamo krajnjim.[2] Ako su istog stupnja svi vrhovi nekog grafa, za taj graf kažemo da je regularan.[3]

Izvori

uredi
  1. math.e, hrvatski matematički elektronički časopis Maja Fošner i Tomaž Kramberger: Teorija grafova i logistika br. 14, ISSN ISSN 1334-6083 (pristupljeno 23. prosinca 2019.)
  2. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - Odjel za matematiku Iva Gregurić: Bojenje grafova, Osijek, 2011., str. 5, pristupljeno 14. veljače 2020.
  3. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - Odjel za matematiku Iva Gregurić: Bojenje grafova, Osijek, 2011., str. 4, pristupljeno 30. travnja 2020.