Suradnik:Argo Navis/PiS2

Pravila i smjernice Wikipedije na hrvatskom jeziku razvija zajednica suradnika u svrhu opisivanja dobrih običaja i prakse, pojašnjavanja načela, razrješavanja sukoba te općenito unapređenja zajedničkog cilja stvaranja slobodne i pouzdane enciklopedije. Prije početka doprinošenja nije nužno pročitati nijedno pravilo ili smjernicu. Pet stupova Wikipedije pristupačan su sažetak svih najvažnijih načela.

Iako se na Wikipediji obično ne primjenjuju čvrsta pravila, ona pravila i smjernice koje postoje opisuju načela i najbolje postupke do koje se dolazi konsenzusom zajednice. Pravila su standardi kojih bi se obično trebali pridržavati svi suradnici, a smjernice najčešće opisuju najbolje postupke pri provođenju pravila u točno određenom kontekstu. Pravila i smjernice uvijek se trebaju provoditi uz dozu zdravog razuma.

Ovo pravilo navodi standarde zajednice vezane uz organizaciju, životni ciklus, održavanje, pridržavanje i primjenu pravila, smjernica kao i drugih povezanih stranica Wikipedije na hrvatskom jeziku. Za detaljan pregled, pogledajte popis pojedinačnih pravila i smjernica.

Temeljna pravila i pravila projekta Wikipedije na hrvatskom jezikuUredi

en:Wikipedia:Administration#Human and legal administration

Wikipedijom upravlja neprofitna Zaklada Wikimedia koja zadržava određena zakonska prava. Za popis pravila Zaklade pogledati Wikimedijinu stranicu o pravilima koja su primjenjiva na sve Wikipedije. Također pogledati stranicu o ulozi Jimmyja Walesa. Ipak, svaka Wikipedia je u pravilu samostalan projekt kojim upravlja zajednica suradnika koji na njemu doprinose, a pravila i smjernice trebaju odražavati konsenzus te zajednice.

UlogaUredi

en:Wikipedia:The difference between policies, guidelines and essays
en:WP:POLICIES
en:WP:GUIDES

Pravila su među suradnicima općeprihvaćena i opisuju standarde koje bi svi suradnici uglavnom trebali slijediti. Sva pravila sadržana su na stranici Wikipedija:Pravila Wikipedije i u kategoriji Kategorija:Pravila Wikipedije.

Smjernice su skup zapisanih dobrih običaja, praksi i postupanja podržanih konsenzusom zajednice. Iako bi suradnici trebali slijediti smjernice, najbolje im je prilaziti s dozom zdravog razuma jer ponekad postoje opravdane iznimke. Popis smjernica nalazi se na stranici Wikipedija:Smjernice Wikipedije i u kategoriji Kategorija:Smjernice Wikipedije.

Eseji su zapisana razmišljanja ili savjeti jednoga ili više suradnika za koje konsenzus zajednice nije uspostavljen. Eseji ne zastupaju mišljenje cijele zajednice i za njihovo pisanje nije potrebno ničije dopuštenje. Eseji za koje njihov autor ne želi da ih se mijenja ili eseji koji proturječe općeprihvaćenom konsenzusu pripadaju u imenski prostor suradnika. Za više informacija, pogledajte Wikipedija:Eseji.

Ostale administrativne stranice u imenskom prostoru Wikipedija uključuju:

Iako ove navedene stranice nisu pravila ili smjernice, svejedno mogu sadržavati vrijedne savjete i informacije.

PridržavanjeUredi

en:WP:ADHERENCE

Pri interpretaciji i primjeni pravila i smjernica držite se zdravog razuma. U primjeni pravila mogu imati povremene iznimke. Svejedno, ako suradnik prekrši duh pravila može biti opomenut ili sankcioniran čak i ako tehnički nije prekršio pravilo.

Opisuje li neko pravilo ili smjernica dovoljno precizno općeprihvaćene dobre običaje, praksu i postupanja može se utvrditi samo konsenzusom.

Na stranicama za razgovor i u sažecima načinjenih promjena ponekad se na relevantna pravila i smjernice ukazuje prečacima. Na primjer, prečac WP:BVI označava pravilo koje zabranjuje postavljanja na Wikipediju vlastitih istraživanja; WP:NPOV označava pravilo o obveznom nepristranom gledištu, a WP:ŽŽO označava pravilo o pisanju životopisa živih osoba. Slični prečaci koriste se za druge stranice projekta, uključujući eseje i vodiče. Prečac stoga ne naznačuje nužno da je tako povezana stranica ima status pravila ili smjernice ili da je od zajednice prihvaćena konsenzusom.

ProvođenjeUredi

en:WP:ENFORCE

Provođenje pravila na Wikipediji slično je drugim društvenim interakcijama. Ako koji suradnik prekrši standarde zajednice koji su opisani u pravilima i smjernicama, drugi suradnici mogu ga pokušati uvjeriti da se mora pridržavati općeprihvaćenih obrazaca ponašanja. Ako suradnik ne prihvati sugestije zajednice, suradnici smiju pribjeći i oštrijim mjerama, uključujući i intervenciju administratora i stjuarda. U slučaju teškog kršenja normi ponašanja, suradnici smiju i mogu relativno brzo primijeniti oštrije metode. Djelovanje suradnika koje je protivno načelima predstavljenima na ovim stranicama, a naročito stranicama koja sadržavaju pravila, vjerojatno se neće pokazati prihvatljivim, iako je moguće uvjeriti ostale suradnike kako je iznimka opravdana. Sve ovo znači da su i pojedinačni suradnici (uključujući i vas) dužni primjenjivati ali i sprovoditi sva pravila i smjernice.

U slučajevima kada je jasno da suradnik djeluje protivno pravilu (ili protivno smjernici tako da pri tome krši pravilo), pogotovo ako to čini namjerno i uporno, administrator može privremeno ili trajno blokirati tog suradnika. U slučajevima kada je uobičajeni postupak razrješavanja sukoba bezuspješan ili nedjelotvoran, Wikipedija:Arbitražni odbor (u slučaju da je oformljen) ima ovlasti nad rješavanjem situacija remećenja rada projekta ili drugih osjetljivih situacija.

SadržajUredi

en:Wikipedia:Avoid instruction creep

Pravila i smjernice trebaju:

 • Biti jasne. Treba izbjegavati ezoterične i kvazi-legalne pojmove, kao i pretjerano pojednostavljen jezik. Pri pisanju pravila i smjernica treba biti jasan, izravan, nedvosmislen i konkretan. Treba izbjegavati propovijedanje i okolišanje. Čak i u smjernicama, pomoćnim stranicama i drugim stranicama koja ne sadržavaju pravila, ne treba se bojati izravno reći suradnicima da nešto trebaju ili moraju učiniti.
 • Biti jezgrovit koliko je moguće, ali ne više od toga. Preopširnost nije pouzdana obrana protiv pogrešnog interpretiranja. Izostavite nepotrebne riječi. Izravno, koncizno pisanje često je jasnije od opširnih primjera. Radi dodatnog pojašnjenja mogu se koristiti fusnote i poveznice na druge stranice.
 • Naglašavati duh pravila. Očekujte da će se suradnici držati zdravog razuma. Ako je duh pravila jasan, nije potrebno dodati ni riječ više.
 • Držati se zadanog okvira i izbjegavati ponavljanje. Jasno identificirajte svrhu i polje djelovanja pravila ili smjernice na samom početku stranice, jer mnogi čitatelji čitaju samo početak. Sadržaj pravila bi trebao biti unutar polja djelovanja pravila kojeg opisuje. Kada se polja djelovanja stranica koje sadržavaju pravila i smjernice preklapaju s poljem djelovanja srodnih stranica, tekst koji se ponavlja treba svesti na minimum. Kada jedno pravilo upućuje na drugo, to treba naznačiti kratko, jasno i eksplicitno.
 • Izbjegavati pretjerano korištenje poveznica. Poveznice na pravila, smjernice, eseje i članke trebaju biti korištene samo onda kada je potrebno pojašnjenje ili kada čitatelja treba uputiti u kontekst. Poveznice na druge stranice mogu na te stranice slučajno ili namjerno prenijeti nadležnost i autoritet pravila. Jasno treba naznačiti kada je povezana stranica mjerodavna, a kada nije.
 • Međusobno ne proturječiti. Stav zajednice ne može istovremeno biti "A" i "ne A". Kada među stranicama postoji neusklađenost, nepodudarnost ili proturječje, suradnici bi raspravom trebali odlučiti koji predstavljeni stav najpreciznije odražava stav zajednice i ispraviti stranice kako bi ga ispravno odrazile. Rasprava o proturječnim stranicama pravila i smjernica trebala bi se voditi na jednoj stranici za razgovor, a s pozivom na raspravu na drugim stranicama o kojima se također raspravlja o istom problemu, inače bi ispravci mogli i dalje međusobno ostati proturječni.

Pravila i smjernice nisu dio enciklopedijeUredi

en:WP:NOTPART

Wikipedijina sadrži mnoga pravila i smjernice vezane uz prirodu enciklopedijskog sadržaja. Standardi koje enciklopedija zahtijeva uključuju provjerljivost, neutralnost, poštovanje prema živim osobama i drugo.

Pravila, smjernice i proceduralne stranice same po sebi nisu dio enciklopedije. Samim time one se općenito ne trebaju pridržavati istog standarda ili stila pisanja kao enciklopedijski članci, pa zato nije potrebno dodavati vjerodostojne izvore kako bi ih se učinilo provjerljivima, niti ih je potrebno artikulirati s neutralnog gledišta, niti se pozivati na autoritet stručnjaka u oblikovanju Wikipedijinog načina rada. Umjesto svega nabrojenog sadržajem tih stranica upravlja zajednica suradnika uspostavljanjem konsenzusa o njihovom stvaranju i održavanju, a stil pisanja treba biti jasan, izravan i koristan ostalim suradnicima. [2]

Stranice o pravilima i smjernicama svejedno se trebaju pridržavati Wikipedijinih zakonskih i pravila ponašanja, kao i ostalih pravila koje se odnose na stranice izvan glavnog, enciklopedijskog sadržaja. Na primjer, suradnici ne smiju kršiti autorska prava nigdje na Wikipediji. Uređivački ratovi također su zabranjeni svugdje, uključujući stranice o pravilima i smjernicama.

Životni ciklusUredi

en:WP:PGLIFE

Većina najprihvaćenijih pravila i smjernica razvijene su prema načelima koja su prihvaćena kao temeljna od samog začeća Wikipedije. Druga su razvijena kao rješenje za učestale probleme ili kako bi se onemogućila ometanja rada na Wikipediji. Stranice o pravilima i smjernicama rijetko se uspostavljaju bez presedana[3] i uvijek zahtijevaju snažnu potporu zajednice. Pravila i smjernice mogu se uspostaviti novim prijedlozima, promicanjem eseja i smjernica u pravila te reorganizacijom postojećih pravila i smjernica njihovim spajanjem ili razdvajanjem.

Eseji i informativne stranice mogu se uspostaviti ili zasnovati dodavanjem predloška {{Upute}} [dodati vezane predloške]

Trenutni prijedlozi pravila i smjernica mogu se pronaći u kategoriji Kategorija:Prijedlozi (Wikipedija) (i u podkategoriji Kategorija:Wikipedija:Promjene i dopune)). Neprihvaćeni prijedlozi za sada nisu zasebno kategorizirani. Svi suradnici su pozvani da komentiraju aktivne prijedloge.

Predlaganje novih pravila i smjernicaUredi

[Dodati hrv wp na:

Prijedlozi za nove smjernice i pravila zahtijevaju raspravu i visoku razinu konsenzusa cijele zajednice prije nego ih se promakne u smjernicu ili pravilo. Dodavanje predloška {{pravilo}} na stranicu prije uspostave konsenzusa ne znači da je tim činom stranica postala pravilo, čak i ako stranica sažima ili kopira postojeća pravila. Najčešće, novo pravilo ili smjernica ne predlaže mijenjanje postojeće prakse koje se već drže iskusni suradnici nego dokumentira već postojeću praksu.

Primjer postupka predlaganjaUredi

Jedan od mogućih načina usvajanja pravila ili smjernica je njihovo građenje i razvijanje kroz nekoliko faza, sve do usvajanja (dio predložaka tek treba stvoriti):

 1. {{razmjena ideja}} ili razmišljanja - tekst prijedloga se još piše ili se tek raspravlja o njemu
 2. {{nacrt prijedloga}} - moguće primjedbe unutar užeg kruga suradnika razmotrene i razriješene, autori prijedloga pozivaju širu zajednicu da se uključi u daljnju raspravu o prijedlogu
 3. prijedlog je prošao dodatnu raspravu i spreman je za usvajanje konsenzusom ili glasovanjem
  • {{prijedlog}} (prijedlog koji ima podršku većine suradnika koji su sudjelovali u raspravi)
  • {{prijedlog grupe suradnika}} (prijedlog koji je u jednom trenutku odstupio od mišljenja većine sudionika u raspravi)
 4. novo {{pravilo}} ili {{smjernica}} - nakon usvajanja konsenzusom ili glasovanjem
Razmjena idejaUredi

Prvi je korak pisanje što je moguće boljeg prijedloga. Autor(i) mogu od drugih suradnika zatražiti povratne informacije u sekciji Kafića namjenjenoj pravilima ili unutar vezanog Wikiprojekta. O izmjenama i dopunama prijedloga raspravlja se na stranici za razgovor prijedloga. Od kritične je važnosti prijedlog poboljšati u skladu sa savjetima i primjedbama drugih suradnika. Konsenzus se može izgraditi samo raspravom i uzimanjem u obzir mišljenja svih suradnika.

Ako autori prijedloga žele da u pisanju prijedloga od početka bude uključeni svi zainteresirani suradnici, trebaju ga početi pisati u imenskom prostoru Wikipedija. U suprotnom, suradnik može početi pisati pravilo i u vlastitom imenskom prostoru, pri čemu vrijede neka posebna pravila.

Prijedlog se poboljšava kroz niz iteracija:

 • Ako se radi o pravilu koje postoji na engleskoj wikipediji, a na hrvatskoj wikipediji ga nema ili je bitno drugačije od engleske verzije, može se (iako nije obavezno) početi od direktnog prijevoda s engleske wikipedije, te zatim nizom promjena doći do verzije koja je spremna za predlaganje. Ako prijedlog nije temeljen na engleskoj verziji, a većina sudionika u raspravi zatraži da se od te verzije krene, pristupa se prijevodu sa engleske wikipedije. Kada su riješeni svi sporni prijevodi, ta se verzija prijevoda usvaja kao početna.
 • Suradnik koji ima primjedbe na tekst pravila i želi predložiti promjenu teskta prijedlog treba promijeniti pravilo, vratiti pravilo na prethodno usvojenu verziju, te na SZR prijedloga predstaviti diff promjene i objasiti što je i zašto promijenjeno. Ako se radi o većem broju promjena na različitim dijelovima teksta pravila, suradnik je, zbog jasnoće, dužan promjenu napraviti kroz niz manjih promjena i sve ih odvojeno predstaviti na SZR.
 • O svakoj predloženoj promjeni teksta se odvojeno raspravlja, najbolje u posebnim sekcijama na SZR prijedloga. Suradnici komentarima daju mišljenje o prijedlogu promjena teksta. Autor prijedloga promjene može tijekom rasprave doraditi dio tekst pravila koje je mijenjao, sve dok se ne dobije podršku više od polovice suradnika uključenih u raspravu. Ako većina suradnika odbija prijedlog promjena i nakon dorade prijedloga, prijedlog promjene se odbija i taj dio rasprave se zaključuje.
Nacrt prijedlogaUredi

Kada se procijeni da je početni prijedlog dobro napisan i kada su moguće primjedbe unutar užeg kruga suradnika razmotrene i razriješene, tada se uz prijedlog predstavlja široj zajednici predstavljanjem na stranici Wikipedija:Zahtjev za komentare, uz priopćenje u kafiću, i poželjnu obavijest pojedinačnim zainteresiranim skupinama ili pojedincima. U kafiću se može objasniti zašto se prijedlog smatra poželjnim i na koji bi način njegovo uvođenje poboljšalo rad Wikipedije. Prijedlog se označuje predloškom {{nacrt prijedloga}} čime se stranica također primjereno kategorizira. Ukoliko ostali suradnici imaju dodatnih ideja o poboljšanju prijedloga, prijedlog se dalje poboljšava kroz niz iteracija kao i u prethodnom koraku.

PrijedlogUredi

Kada se procijeni da su sve primjedbe suradnika i prijedlozi promjena razmotrene i razriješene, tada se prijedlog predstavlja široj zajednici u WP:Kafiću i alatom Sitenotice čime se obavijest pri vrhu stranice prikazuje svim prijavljenim suradnicima. Prijedlog se označuje predloškom {{prijedlog}} čime se stranica također primjereno kategorizira. U slučaju da se radi o prijedlogu grupe autora koji nije prošao otvorenu raspravu u IP Wikipedija, prijedlog se označuje sa {{prijedlog grupe suradnika}} umjesto sa {{prijedlog}}.

Pri davanju obavijesti korisnicima osobito je važno poziv prenijeti neutralnim jezikom bez pokušaja utjecanja na odluke suradnika.

Zahtjevi za komentare drži se otvorenim barem tjedan dana ili koliko je potrebno za zaključivanje rasprave, no ne više od 3 tjedna. U tom se periodu nastavlja poboljšanje prijedloga kroz niz promjena kako je opisano gore.

Suradnici bi trebali odgovarati na prijedloge na način koji pomaže u iznalaženju i uspostavi konsenzusa. Misli se trebaju izraziti, pitanja postaviti i primjedbe predstaviti. Mnogi suradnici radi lakše ocjene konsenzusa svoje odgovore započinju glasom   ZA,   PROTIV i sl., no ne treba zaboraviti kako je svrha pritom pronalaženje konsenzusa razmjenom mišljenja, a ne prebrojavanjem glasova.

U ovom je koraku također neophodno prijedlog poboljšati u skladu sa savjetima i primjedbama drugih suradnika. Konsenzus se može izgraditi samo raspravom i uzimanjem u obzir mišljenja svih suradnika.

UsvajanjeUredi

Privođenje rasprave kraju zahtijeva pažljivu ocjenu zaprimljenih komentara kako bi se utvrdilo postojanje konsenzusa. Ono ne zahtijeva intervenciju administratora i može ga obaviti bilo koji suradnik s potrebnim iskustvom, koji nije uključen u raspravu i koji je upoznat sa svim pravilima i smjernicama vezanim uz prijedlog. Ako je ishod rasprave nejasan, tada ga treba ocijeniti drugi suradnik ili administrator koji nije bio uključen u raspravu.

Sljedeće točke važne su pri ocjenu konsenzusa:

 • Konsenzus o pravilima i smjernicama trebao bi biti razmjerno čvrst, ali jednoglasnost nije obvezna.
 • Zajednica, a ne samo uzak krug autora prijedloga, mora biti upoznata s postojanjem prijedloga.
 • Potrebno je razmotriti dobre i loše strane prijedloga odgovarajući na ova pitanja:
  • Jesu li razriješene glavne primjedbe?
  • Proturječi li prijedlog postojećim pravilima ili smjernicama?
  • Može li se predloženo pravilo ili smjernica uklopiti u postojeće?
  • Je li predloženo pravilo ili smjernica izlišno unutar postojećih pravila ili smjernica?
 • Status prijedloga ne ocjenjuje se prebrojavanjem glasova. Glasovanje nije zamjena za raspravu, niti brojčani iznos nužno naznačuje konsenzus.
 • Ako u razumnom roku ne dođe do konsenzusa, prijedlog nije prošao. Ako je konsenzus nejasan ili neutralan i ako nije izvjesno da će se promijeniti, prijedlog također nije prošao.
 • U slučaju da među suradicima postoji spor oko toga postoji li konsenzus, prijedlog se daje na glasovanje ako se najmanje 5 suradnika složi da daljnja rasprava nije potrebna i da je zadnja prihvaćena verzija teksta spremna za usvajanje glasovanjem.
  • ako se radi o prijedlogu grupe autora ({{prijedlog grupe suradnika}}), autori mogu pokrenuti glasovanje ako se s tim složi najmanje 5 suradnika.

Rasprava se može zaključiti jednim od sljedećih odluka: Prošao, Nema konsenzusa ili Nije prošao uz kratku obavijest o zaključcima rasprave. Prijedlog treba ažurirati tako da jasno naznači postojanje ili nepostojanje konsenzusa tj. prihvaćanje ili odbacivanje prijedloga. Predložak {{Prijedlog}} se briše i zamjenjuje se prikladnim drugim predloškom, već prema ishodu rasprave.

Ako prijedlog ne prođe oznaka o neuspjelom prijedlogu obično se ne briše. Obično je prikladnije i produktivnije napisati novi prijedlog od nule i u njemu pokušati razriješiti uočene probleme ili tražiti konsenzus za uključivanje nekontroverznih dijelova u postojeće stranice nego ponovo tražiti konsenzus za isti prijedlog.

Pisanje prijedloga u vlastitom imenskom prostoruUredi

Osim u imenskom prostoru Wikipedija, prijedlog pravila se može pisati i u vlastitom imenskom prostoru suradnika. U tom slučaju autor prijedloga može raditi na prijedlogu sa grupom suradnika koje sam odabere. Dok je prijedlog u imenskom prostoru suradnika, autor ima pravo sam odlučiti koje će promjene na prijedlogu prihvatiti. Kad je autor prijedloga zadovoljan trenutnom verzijom, postavlja predložak {{nacrt prijedloga}} i prijedlog predstavlja široj zajednici kako je opisano u sekciji Nacrt prijedloga i Prijedlog. O prijedlogu se dalje raspravlja na isti način kao i o prijedlozima koji su od početka bili u imenskom prostoru Wikipedija, a autor nema posebnu ulogu u raspravi.

Ako autor nije zadovoljan smjerom u kojem ide rasprava o njegovom prijedlogu, može ga u bilo kojem trenutku povući ili kopirati u svoj imenski prostor i nastaviti raditi na njemu. Kad autor prijedloga koji je vraćen u suradnički imenski prostor smatra da je prijedlog spreman za zadnju raspravu pred glasovanje o usvajanju, ako za to ima podršku najmanje 5 suradnika, označava ga sa {{prijedlog grupe suradnika}}, a rasprava se dalje nastavlja kako je opisano u sekciji Usvajanje.

Skidanje statusaUredi

en:WP:HISTORICAL

Prihvaćeno pravilo ili smjernica može zastarjeti uslijed postupnih promjena u praksi i standardima zajednice. Može postati suvišno razvojem i poboljšanjem drugih pravila i smjernica ili se može postati prekomplicirano i neupotrebljivo uslijed naknadnih malih izmjena. U takvim situacijama suradnici mogu predložiti promjenu u niži status: pravilo može postati smjernica, esej, ili informativna (pomoćna) stranica, a smjernica može postati dodatak ili pojašnjenje, informativna (pomoćna) stranica ili esej. Ponekad se stranica pravila ili smjernice koja je iznova napisana zadržava kao stranica koja pruža povijesni kontekst razvoja pravila, bez ikakvog posebnog statusa, kao povijesna stranica.

Proces skidanja status sličan je procesu promicanja. Obično se započinje na stranici za razgovor uz predložak o raspravi pri vrhu i od zajednice se zatim traži razmjena mišljenja. U razumnom roku, suradnik koji u proces nije uključen zatvara raspravu i ustanovljuje postojanje konsenzusa. Ako konsenzus postoji, status stranice se mijenja.

Eseji, informativne stranice i druge neslužbene stranice koje podupire samo mali broj suradnika premještaju se u suradnički potprostor ili se mogu sačuvati kao zanimljiv povijesni materijal.

Izmjene sadržaja postojećih pravila i smjernicaUredi

Pravila i smjernice trebaju sadržavati ono oko čega se slaže većina suradnika Wikipedije i trebaju biti napisani tako da odražavaju trenutačni konsenzus. Pravila i smjernice moguće je uređivati kao bilo koju drugu stranicu ili članak. Međutim, obzirom na činjenicu da su pravila i smjernice osjetljive i složene jer njihove izmjene mogu imati dalekosežne posljedice, suradnici bi trebali biti izrazito pažljivi prilikom promjene njihovog sadržaja. Prije bilo kakve izmjene moraju biti sigurni da u sadržaju izmjena vjerno prezentiraju stavove zajednice te da niti slučajno promjene neće unijeti greške i zbrku u redovan rad Wikipedije u cjelini.

Manje promjene u postojećim pravilima poput poboljšanja oblikovanja, ispravaka gramatike i pravopisa ili razjašnjenja koja nisu sporna, može obaviti svaki suradnik u svakom trenutku. Odvažne suradnike koji uređuju pravila i smjernice snažno se potiče da slijede pravila o izbjegavanju uređivačkih ratova i ostalih vezanih standarda ponašanja. Uređivanje stranice o pravilu ili smjernici samo iz razloga kako biste osnažili svoje argumente u aktivnim prijeporima smatra se izigravanjem sustava, pogotovo ako pritom ne ukažete na vlastitu uključenost u spor zbog kojega radite izmjenu.

Značajne izmjene pravila i smjernicaUredi

Promjene koje bi izmijenile smisao pravila i smjernica trebalo bi najaviti i raspraviti u podstranici kafića. Promjena se može provesti ako nema prigovora ili ako rasprava pokaže da o njoj postoji konsenzus. Ako je ishod rasprave nejasan, tada ga treba ocijeniti drugi suradnik ili administrator koji nije bio uključen u raspravu, kao kad se radi o formalnom prijedlogu pravila. Od dodatne pomoći može biti postavljanje oznake koja upućuje na to da se o pravilu raspravlja i koja sadržaj povezuje sa stranicom za razgovor.

Suštinske promjene pravila i sasvim nova pravila poštuju postupak predlaganja novih pravila:

 • Suradnik koji želi predložiti promjenu teskta prijedlog treba promijeniti pravilo, vratiti pravilo na prethodno usvojenu verziju, te na SZR pravila predstaviti diff promjene i objasiti što je i zašto promijenjeno. Ako se radi o većem broju promjena na različitim dijelovima teksta pravila, suradnik je, zbog jasnoće, dužan promjenu napraviti kroz niz manjih promjena i sve ih odvojeno predstaviti na SZR.
 • Na Wikipedija:Kafić/Wikipolitika je potrebno postaviti obavijest o promjeni i dati poveznicu na SZR
 • O svakoj predloženoj promjeni teksta se odvojeno raspravlja, najbolje u posebnim sekcijama na SZR prijedloga. Suradnici komentarima daju mišljenje o prijedlogu promjena teksta. Autor prijedloga promjene može tijekom rasprave doraditi dio tekst pravila koje je mijenjao, sve dok se ne dobije podršku više od polovice suradnika uključenih u raspravu. Ako većina suradnika odbija prijedlog promjena i nakon dorade prijedloga, prijedlog promjene se odbija i taj dio rasprave se zaključuje. Ukoliko nije jasno je li postignut konsenzus, prijedlog promjena se može dati na glasovanje kao i u slučaju predlaganja novih pravila. Glasovanje se odvija na SZR pravila. Po potrebi se može postaviti obavijest i u Kafiću.

Treba voditi računa o tome da je svrha pravila i smjernica ta da iznesu ono s čim se većina wikisuradnika slaže i trebaju biti sročena tako da vjerno predstavljaju trenutačni konsenzus zajednice na zadanu temu. Izmjena pravila, smjernice, eseja ne znači sama po sebi trenutačnu izmjenu općeprihvaćene prakse. Već odbačene prijedloge za izmjenom pravila i smjernica nipošto ne bi trebalo uvoditi u stranice pravila i smjernica na ovaj način.

Konflikti među stranicama s pravilima i smjernicamaUredi

Ako su pravila i/ili smjernica u direktnom konfliktu, jedna ili više stranica koje sadržavaju konflikte moraju biti revidirane kako bi se konflikti razriješili na način da na kraju sve stranice koje su bile u konfliktu na isti način odražavaju konsenzus zajednice. Kao privremena mjera za vrijeme procesa razrješavanja konflikta, ako se čini kako je smjernica u konfliktu s pravilom, suradnici smiju pretpostaviti da pravilo ima prioritet u primjeni.

Češći je slučaj da pravila i smjernice nisu u direktnom konfliktu, već daju višestruke mogućnosti tumačenja preporučenog postupanja. Na primjer, WP:NPOV preporučuje kako se trebaju izbjegavati pristrani izvori dok WP:VI kaže da je pristrane izvore dozvoljeno koristiti ako u članku govore sami o sebi ili ako je članak o njima samima. Suradnici bi trebali koristiti vlastitu najbolju procjenu kako bi odlučili koje je pravilo ili smjernica najprikladnija i najmjerodavnija u određenom kontekstu.

BilješkeUredi

 1. Mnogi povijesni eseji mogu se još pronaći među Wikimedijinim Meta-wiki stranicama. Meta-wiki je prvotno bila izvorno mjesto na kojemu suradnici mogu raspravljati i komentirati o Wikipediji, ali je prostor same Wikipedije od tada preuzeo najveći dio te uloge.
 2. Nije zabranjeno poduprijeti sadržaj vanjskim izvorima kako bi se kakvo pravilo poduprijelo ili objasnilo, ali takvi izvori nad Wikipedijom nisu autoritativne i trebale bi se koristiti samo radi učvršćenja konsenzusa
 3. en:Office declarations može uspostaviti nova pravila bez presedana radi izbjegavanja pravnih i tehničkih problema, te problema vezanih uz autorska prava, no takve objave su rijetke.