Bonč je odlučio odustati od rada na Wikipediji.

Ovaj suradnik doprinosi na sr, a od siječnja 2009. uglavnom na hr Wikipediji.

 • Ovaj suradnik uvijek zaboravi gdje mu je  vježbalište 
 • A iz istog razloga ne dijeli niti  nagrade  (← tu je predložak)
 • U  arhiv  sprema članke koje Wikipedija odbacuje
 • Ako mu se neki članak bude svidio, ubacit će ga u  popis izdvojenih članaka  (neažurirano)

Često kaže:

 • Najbolja bolest: skleroza. Ništa ne boli, a svaki dan čuješ nešto novo.
 • Ja sam kao novinari: univerzalna neznalica.[1][2]
 • Kad je netko glup, ne možete mu ni to dokazati.[3]

Nagrade

Sadržaj je izdvojen na podstranicu.


Pametni, vrijedni, glupi i lijeni

Kurt von Hammerstein-Equord:

  »I divide my officers into four groups. There are clever, diligent, stupid, and lazy officers. Usually two characteristics are combined. Some are clever and diligent -- their place is the General Staff. The next lot are stupid and lazy -- they make up 90 percent of every army and are suited to routine duties. Anyone who is both clever and lazy is qualified for the highest leadership duties, because he possesses the intellectual clarity and the composure necessary for difficult decisions. One must beware of anyone who is stupid and diligent -- he must not be entrusted with any responsibility because he will always cause only mischief.«
  »Ich unterscheide vier Arten. Es gibt kluge, fleißige, dumme und faule Offiziere. Meist treffen zwei Eigenschaften zusammen. Die einen sind klug und fleißig, die müssen in den Generalstab. Die nächsten sind dumm und faul; sie machen in jeder Armee 90 % aus und sind für Routineaufgaben geeignet. Wer klug ist und gleichzeitig faul, qualifiziert sich für die höchsten Führungsaufgaben, denn er bringt die geistige Klarheit und die Nervenstärke für schwere Entscheidungen mit. Hüten muss man sich vor dem, der gleichzeitig dumm und fleißig ist; dem darf man keine Verantwortung übertragen, denn er wird immer nur Unheil anrichten.«
 • Slobodan prijevod:
  »Ja svoje časnike svrstavam u četiri skupine: pametni, vrijedni, glupi i lijeni. Obično su kombinirane dvije od ovih osobina. Neki su pametni i vrijedni - njihovo je mjesto u Zapovjedništvu. Sljedeća većina su glupi i lijeni - oni čine oko 90% svake vojske i pogodni su za obavljanje uobičajenih dužnosti. Ako je netko pametan i lijen, kvalificiran je za najviše zapovjedne zadatke, jer posjeduje intelektualnu bistrinu i jake živce za donošenje teških odluka. Ali se morate čuvati svakoga tko je glup i vrijedan - ne smije im se dati nikakva odgovornost, jer će samo napraviti štetu.«

Napomene

 1. Novinare prati glas da su univerzalne neznalice. Za reference se potrudite sami :)
 2. Može se reći i da je novinar, jer ima i objavljene članke:
 3. Duško Radović, "Beograde dobro jutro", BIGZ, Beograd 1981. (NSK)