Suradnik:Conquistador/infookvir animanga

Ovaj je predložak dizajniran radi postavljanja animea, manga, filmova vezanih s njima, originalnih videoanimacija (OVA) i ostalih povezanih medija u jedan modularan infookvir.

Uporaba uredi

Ovaj se infookvir konstruira uklapanjem jedne komponente ili više njih između zaglavlja i podnožja. Radi konzistencije predlaže se da komponente budu poredane po datumu objave.

Osim ako nije drugačije naznačeno, polja bi trebala odražavati izvorne japanske datume i izdanja jer mnogostruke zemlje ili jezici dovode do zakrčenja.

Radi konzistencije infookvir bi trebao ostati unutar opsega članka u koji je postavljen. Na primjer, ako postoje odvojene stranice za anime i film vezan s njim, filmska se komponenta ne bi trebala pojavljivati na stranici o animeu i obratno. Radi pružanja poveznica na takva bliskosrodna djela može se rabiti komponenta "ostalo". Slično tomu, ako primarna tema članka nije serija o animeu ili mangi a takva serija ne dobije nešto više od sporedna spomena, u članku bi valjalo rabiti infookvir dizajniran za medijsku vrstu njegova fokusa (npr. u člancima o romanima i serijama romana valjalo bi rabiti {{infookvir knjiga}}, u člancima o filmovima {{infookvir film}} itd.).

Parametar naslov u svakoj je komponenti neobvezan i valjalo bi ga rabiti onda kada naslov specifičnog animea, mange itd. i parametar ime u zaglavlju ili (ako nijedan nije upisan) u naslovu članka nisu isti.

Ostali su parametri dokumentirani u sljedećim odlomcima.

Zaglavlje uredi

}

}}

{{{ime}}}
 
primjer slike
{{{ja_kanđi}}}
({{{ja_romađi}}})
žanr{{{žanr}}}
{{infookvir animanga/zaglavlje
| ime       = 
| slika      = 
| slika_potpis  = 
| ja_kanđi    = 
| ja_romađi    = 
| žanr      = <!-- Žanrove bi valjalo navoditi na osnovi pouzdanih izvora, a ne osobnih interpretacija. 
             Ograničenje na tri najvažnija žanra u skladu je sa stilom pisanja o animeu i mangi. -->
}}
parametar objašnjenje
ime Puno obično ime animea, mange, laganog romana itsl. Predefinirana vrijednost navodi ime članka.
slika Relevantna slika o djelu koja može biti filmski plakat, omot DVD-a ili VHS-a, snimak ekrana ili druga srodna slika. Ako ste postavili sliku, provjerite da li ste uključili valjanu oznaku njezine poštene uporabe. (npr. [[slika:example.png|230px]]) Optimalna je veličina slike 230px.
slika_potpis Potpis pod slikom kojim bi valjalo opisati vrstu rabljene slike.
ja_kanđi Naslov napisan na kanđiju ili kani.
ja_romađi Transliteracija naslova na kanđiju/kani s pomoću Hepburnova romađija. Ovo polje ostavite prazno ako je jednako polju ime ili imenu stranice.
žanr Popis žanrova kojima djelo pripada. U popisu umjesto općih žanrova dajte prednost specifičnim žanrovima (npr. mecha je podžanr znanstvene fantastike, stoga bi valjalo navesti samo mechu umjesto obiju).

[[kategorija:predlošci infookvira za anime i mangu|zaglavlje]]

Podnožje uredi

  kategorija anime i manga
{{suradnik:Conquistador/infookvir animanga/podnožje}}
parametar objašnjenje
kategorija Prikazuje poveznicu na kategoriju animea i mange, predefinirana je vrijednost da.

[[kategorija:predlošci infookvira za anime i mangu|podnožje]]


Tisak uredi

Manga uredi

manga
{{{naslov}}}
pisac{{{autor}}}
ilustrator{{{ilustrator}}}
izdavač{{{izdavač}}}
engleski izdavač{{{izdavač_en}}}
demografija{{{demografija}}}
otisak{{{otisak}}}
magazin{{{magazin}}}
engleski magazin{{{magazin_en}}}
izvorno trajanje{{{posljednje}}}
{{suradnik:Conquistador/infookvir animanga/tisak
| vrsta      = manga
| naslov     = 
| autor      = 
| ilustrator   = 
| izdavač     = 
| izdavač_en   = 
| demografija   = 
| otisak     = 
| magazin     = 
| magazin_en   = 
| izdano     = (pojedinačni svezak)
| prvo      = (mnogostruki svesci)
| posljednje   = 
| svesci     = 
| svesci_popis  = 
}}

Roman uredi

roman
{{{naslov}}}
pisac{{{autor}}}
ilustrator{{{ilustrator}}}
izdavač{{{izdavač}}}
engleski izdavač{{{izdavač_en}}}
demografija{{{demografija}}}
otisak{{{otisak}}}
izvorno trajanje{{{izdano}}}
{{suradnik:Conquistador/infookvir animanga/tisak
| vrsta      = roman
| naslov     = 
| autor      = 
| ilustrator   = 
| izdavač     = 
| izdavač_en   = 
| demografija   = 
| otisak     = 
| izdano     = 
}}

Roman-rijeka uredi

roman-rijeka
{{{naslov}}}
pisac{{{autor}}}
ilustrator{{{ilustrator}}}
izdavač{{{izdavač}}}
engleski izdavač{{{izdavač_en}}}
demografija{{{demografija}}}
otisak{{{otisak}}}
izvorno trajanje{{{prvo}}}{{{posljednje}}}
{{suradnik:Conquistador/infookvir animanga/tisak
| vrsta      = roman-rijeka
| naslov     = 
| autor      = 
| ilustrator   = 
| izdavač     = 
| izdavač_en   = 
| demografija   = 
| otisak     = 
| prvo      = 
| posljednje   = 
| svesci     = 
| svesci_popis  = 
}}

Feljtonski roman uredi

manga
{{{naslov}}}
pisac{{{autor}}}
ilustrator{{{ilustrator}}}
izdavač{{{izdavač}}}
engleski izdavač{{{izdavač_en}}}
demografija{{{demografija}}}
otisak{{{otisak}}}
magazin{{{magazin}}}
engleski magazin{{{magazin_en}}}
izvorno trajanje{{{izdano}}}{{{posljednje}}}
{{suradnik:Conquistador/infookvir animanga/tisak
| vrsta      = feljtonski roman
| naslov     = 
| autor      = 
| ilustrator   = 
| izdavač     = 
| izdavač_en   = 
| demografija   = 
| otisak     = 
| magazin     = 
| magazin_en   = 
| izdano     = (pojedinačni svezak)
| prvo      = (mnogostruki svesci)
| posljednje   = 
| svesci     = 
| svesci_popis  = 
}}

Lagani roman uredi

lagani roman
{{{naslov}}}
pisac{{{autor}}}
ilustrator{{{ilustrator}}}
izdavač{{{izdavač}}}
engleski izdavač{{{izdavač_en}}}
demografija{{{demografija}}}
otisak{{{otisak}}}
magazin{{{magazin}}}
engleski magazin{{{magazin_en}}}
izvorno trajanje{{{izdano}}}{{{posljednje}}}
{{suradnik:Conquistador/infookvir animanga/tisak
| vrsta      = lagani roman
| naslov     = 
| autor      = 
| ilustrator   = 
| izdavač     = 
| izdavač_en   = 
| demografija   = 
| otisak     = 
| magazin     = 
| magazin_en   = 
| izdano     = (pojedinačni svezak)
| prvo      = (mnogostruki svesci)
| posljednje   = 
| svesci     = 
| svesci_popis  = 
}}
parametar objašnjenje
vrsta Utipkajte nešto od sljedećeg: roman za pojedinačni roman, roman-rijeka za roman-rijeku, feljtonski roman za feljtonski roman, lagani roman za lagani roman ili lagani feljtonski roman, filmski strip za filmski strip, magazinska knjiga za magazinsku knjigu, ili ostalo. Ostavite prazno ako je riječ o mangi
naslov Naslov djela; ako se razlikuje u odnosu na polje ime u zaglavlju.
autor Autor djela.
ilustrator Ilustrator djela; ako se razlikuje od autora djela.
izdavač Japanski izdavač djela.
izdavač_en Svaki izdavač djela na engleskom jeziku. Vidi {{engleski izdavač mange}}.
demografija Ciljana demografska skupina djela (npr. djeca, šōđo, šōnen, seinen, đosei, sarariman ili opći interes). Određuju je japanski magazin u kojem je djelo izvorno izdano.
otisak Oznaka ili otisak izdavača pod kojim je djelo izišlo
magazin Magazin ili antologija u kojem je djelo serijalizirano.
magazin_en Svaki magazin ili antologija na engleskom jeziku u kojem je djelo serijalizirano. Vidi {{engleski magazin mange}}.
izdano Ako postoji samo jedno izdanje, rabite ovo polje umjesto prvo i posljednje. Navedite cijeli datum ako je dostupan.
prvo Datum kada je prvo poglavlje (ima prednost) ili svezak djela izvorno izdan. Navedite mjesec i godinu najmanje.
posljednje Datum kada je posljednje poglavlje (ima prednost) ili svezak djela izvorno izdan. Navedite mjesec i godinu najmanje. Ostavite prazno ako još traje.
svesci Broj svezaka.
svesci_popis Povezuje broj svezaka ili poglavlja s odgovarajućom stranicom "popisa".

[[kategorija:predlošci infookvira za anime i mangu|tisak]]

Video uredi

Televizijska animeovska serija uredi

animeovska televizijska serija
{{{naslov}}}
redatelj{{{redatelj}}}
producent{{{producent}}}
scenarist{{{scenarist}}}
studio{{{studio}}}
mreža{{{mreža}}}
engleska mreža{{{mreža_en}}}
epizode[[popis epizoda}|{{{epizode}}}]]
{{suradnik:Conquistador/infookvir animanga/video
| vrsta      = tv-serija
| naslov     = 
| redatelj    = 
| producent    = 
| scenarist    = 
| glazba     = 
| studio     = 
| licencirani   = 
| mreža      = 
| mreža_en    = 
| prvo      = 
| posljednje   = 
| epizode     = 
| epizode_popis  = 
}}

Televizijski animeovski film uredi

animeovski televizijski film
{{{naslov}}}
redatelj{{{redatelj}}}
producent{{{producent}}}
scenarist{{{scenarist}}}
studio{{{studio}}}
mreža{{{mreža}}}
engleska mreža{{{mreža_en}}}
{{suradnik:Conquistador/infookvir animanga/video
| vrsta      = tv-film
| naslov     = 
| redatelj    = 
| producent    = 
| scenarist    = 
| glazba     = 
| studio     = 
| licencirani   = 
| mreža      = 
| mreža_en    = 
| izlazak     = 
| trajanje    = 
}}

Televizijska drama uredi

televizijska drama
{{{naslov}}}
redatelj{{{redatelj}}}
producent{{{producent}}}
scenarist{{{scenarist}}}
studio{{{studio}}}
mreža{{{mreža}}}
engleska mreža{{{mreža_en}}}
epizode[[popis epizoda}|{{{epizode}}}]]
{{suradnik:Conquistador/infookvir animanga/video
| vrsta      = drama
| naslov     = 
| redatelj    = 
| producent    = 
| scenarist    = 
| glazba     = 
| studio     = 
| licencirani   = 
| mreža      = 
| mreža_en    = 
| prvo      = 
| posljednje   = 
| epizode     = 
| epizode_popis  = 
}}

Igrani televizijski film uredi

igrani televizijski film
{{{naslov}}}
redatelj{{{redatelj}}}
producent{{{producent}}}
scenarist{{{scenarist}}}
studio{{{studio}}}
mreža{{{mreža}}}
engleska mreža{{{mreža_en}}}
{{suradnik:Conquistador/infookvir animanga/video
| vrsta      = igrani tv-film
| naslov     = 
| redatelj    = 
| producent    = 
| scenarist    = 
| glazba     = 
| studio     = 
| licencirani   = 
| mreža      = 
| mreža_en    = 
| izlazak     = 
| trajanje    = 
}}

OVA/OAV/OAD/ONA uredi

originalna videoanimacija
{{{naslov}}}
redatelj{{{redatelj}}}
producent{{{producent}}}
scenarist{{{scenarist}}}
studio{{{studio}}}
originalni animirani DVD
{{{naslov}}}
redatelj{{{redatelj}}}
producent{{{producent}}}
scenarist{{{scenarist}}}
studio{{{studio}}}
originalna mrežna animacija
{{{naslov}}}
redatelj{{{redatelj}}}
producent{{{producent}}}
scenarist{{{scenarist}}}
studio{{{studio}}}
epizode[[popis epizoda}|{{{epizode}}}]]
{{suradnik:Conquistador/infookvir animanga/video
| vrsta      = ova/ona
| naslov     = 
| redatelj    = 
| producent    = 
| scenarist    = 
| glazba     = 
| studio     = 
| licencirani   = 
| izlazak     = (pojedinačna epizoda)
| prvo      = (mnogostruke epizode)
| posljednje   = 
| trajanje    = 
| epizode     = 
| epizode_popis  = 
}}

Igrani video uredi

igrani video
{{{naslov}}}
redatelj{{{redatelj}}}
producent{{{producent}}}
scenarist{{{scenarist}}}
studio{{{studio}}}
{{suradnik:Conquistador/infookvir animanga/video
| vrsta      = igrani video
| naslov     = 
| redatelj    = 
| producent    = 
| scenarist    = 
| glazba     = 
| studio     = 
| licencirani   = 
| izlazak     = 
| trajanje    = 
}}

Animeovski film uredi

animeovski film
{{{naslov}}}
redatelj{{{redatelj}}}
producent{{{producent}}}
scenarist{{{scenarist}}}
studio{{{studio}}}
animeovska filmska serija
{{{naslov}}}
redatelj{{{redatelj}}}
producent{{{producent}}}
scenarist{{{scenarist}}}
studio{{{studio}}}
{{suradnik:Conquistador/infookvir animanga/video
| vrsta      = film / filmska serija
| naslov     = 
| redatelj    = 
| producent    = 
| scenarist    = 
| glazba     = 
| studio     = 
| licencirani   = 
| izlazak     = (pojedinačni film)
| prvo      = (mnogostruki filmovi)
| posljednje   = 
| trajanje    = 
| filmovi     = (ako su mnogostruki)
| filmovi_popis  = 
}}

Igrani film uredi

igrani film
{{{naslov}}}
redatelj{{{redatelj}}}
producent{{{producent}}}
scenarist{{{scenarist}}}
studio{{{studio}}}
{{suradnik:Conquistador/infookvir animanga/video
| vrsta      = igrani film
| naslov     = 
| redatelj    = 
| producent    = 
| scenarist    = 
| glazba     = 
| studio     = 
| licencirani   = 
| izlazak     = 
| trajanje    = 
}}
parametar objašnjenje
naslov Naslov djela; ako je različit u odnosu na polje ime u zaglavlju.
redatelj Osoba ili više njih koje su režirale djelo.
producent Osoba ili više njih koje su proizvele djelo.
scenarist Glavni scenaristi djela.
glazba Osoba ili više njih koje su skladale izvornu glazbu.
studio Primarni studio koji je proizveo seriju.
licencirani Engleski nositelji licencije. Vidi {{engleski licencirani za anime}}.
mreža Japanske mreže na kojima je serija emitirana.
mreža_en Engleske mreže na kojima je serija emitirana. Vidi {{engleska mreža animea}}.
izlazak Datum kada je djelo prvi put izišlo u Japanu.
prvo Datum kada je prva epizoda emitirana tijekom izvorne izvedbe. Navedite cijeli datum ako je dostupan.
posljednje Datum kada je posljednja epizoda emitirana tijekom izvorne izvedbe. Navedite cijeli datum ako je dostupan. Ostavite prazno ako još traje.
epizode Broj epizoda.
epizode_popis Povezuje broj epizoda s odgovarajućim člankom s popisom epizoda.
trajanje Duljina jedne epizode djela.

[[kategorija:predlošci infookvira za anime i mangu|video]]

Audiodrama uredi

audiodrama
{{{naslov}}}
redatelj{{{redatelj}}}
producent{{{producent}}}
pisac{{{pisac}}}
glazba{{{glazba}}}
studio{{{studio}}}
postaja{{{postaja}}}
izvorno trajanje{{{prvo}}}{{{posljednje}}}
broj epizodapopis epizoda (popis epizoda)
{{suradnik:Conquistador/infookvir animanga/audio
| naslov     = 
| redatelj    = 
| producent    = 
| pisac      = 
| glazba     = 
| studio     = 
| postaja     = 
| prvo      = 
| posljednje   = 
| epizode     = 
| epizode_popis  = 
}}
parametar objašnjenje
naslov Naslov audiodrame; ako je različit u odnosu na polje ime u zaglavlju.
redatelj Jedna osoba ili više njih koje su režirale audiodramu.
producent Jedna osoba ili više njih koje su proizvele audiodramu.
pisac Glavni pisci audiodrame.
glazba Jedna osoba ili više njih koje su skladale izvornu glazbu.
studio Primarni studio koji je proizveo audiodramu.
postaja Japanske postaje koje su emitirale audiodramu.
izlazak Datum izlaska audiodrame ako nije bila prethodno emitirana.
prvo Datum emitiranja prve epizode tijekom izvorne izvedbe. Navedite mjesec i godinu najmanje.
posljednje Datum emitiranja prve epizode tijekom izvorne izvedbe. Navedite mjesec i godinu najmanje. Ostavite prazno ako još traje.
epizode Broj epizoda.
epizode_popis Poveznica na odgovarajući članak s popisom epizoda.

[[kategorija:predlošci infookvira za anime i mangu|audio]]

Igra uredi

igra
{{{naslov}}}
razvijač{{{razvijač}}}
izdavač{{{izdavač}}}
žanr{{{žanr}}}
platforma{{{platforme}}}
datum izlaska{{{izlazak}}}
{{suradnik:Conquistador/infookvir animanga/igra
| naslov     = 
| razvijač    = 
| izdavač     = 
| žanr      = 
| platforme    = 
| izlazak     = 
}}
parametar objašnjenje
naslov Naslov videoigre; ako je različit u odnosu na polje ime u zaglavlju.
razvijač Japansko društvo koje je razvilo videoigru.
izdavač Japansko društvo koje je izdalo videoigru.
žanr Žanr videoigre kojemu igra pripada.
platforme Platforme ili konzole za koje je videoigra izišla (npr. PlayStation 3, Xbox 360, Wii).
izlazak Izvorni japanski datum izlaska videoigre.

[[kategorija:predlošci infookvira za anime i mangu|igra]]

Ostalo uredi


{{{naslov}}}
{{{sadržaj}}}
{{suradnik:Conquistador/infookvir animanga/ostalo
| naslov     = 
| sadržaj     = 
}}
parametar objašnjenje
naslov Naslov komponente.
sadržaj Sadržaj infookvira. Ako želite s ovom komponentom rabiti wikistilske grafičke oznake, onda između pojedinih poveznica morate rabiti predložak za stvaranje grafičke oznake kao što je prikazano ispod:
{{infookvir animanga/ostalo
| naslov     = 
| sadržaj     = [[stvar1]]{{·w}} [[stvar2]]
}}

[[kategorija:predlošci infookvira za anime i mangu|ostalo]]

Primjeri uredi

Bilješka: ovi primjeri mogu sadržavati nepouzdane informacije.

Izmišljen primjer uredi

}}

Avanture Wikipedije!
 
Wikipe-tan, protagonistica
ウィキペディアの大冒険!
žanrakcija, romansa
manga
pisacJimbo Wales i 305.495 drugih
ilustratorsuradnik:Kasuga
izdavačWikimedia Foundation
magazinWikipedia
  kategorija anime i manga
{{suradnik:Conquistador/infookvir animanga/zaglavlje
| ime       = Avanture Wikipedije!
| slika      = [[datoteka:Wikipe-tan full length.svg|200px]]
| slika_potpis  = Wikipe-tan, protagonistica
| ja_kanđi    = ウィキペディアの大冒険!
| ja_romađi    = 
| žanr      = [[akcija (fikcija)|akcija]], [[romansa (roman)|romansa]]
}}
{{suradnik:Conquistador/infookvir animanga/tisak
| tip       = manga
| autor      = [[Jimbo Wales]] i [[Special:ListUsers|{{NUMBEROFUSERS}} {{PLURAL:{{NUMBEROFUSERS}}|drugi|druga|drugih}}]]
| ilustrator   = [[suradnik:Kasuga]]
| izdavač     = [[Wikimedia Foundation]]
| magazine    = [[Wikipedia]]
| prvi      = 15. siječnja 2001.
| poljednji    = 
| svezak     = {{NUMBEROFARTICLES}} {{PLURAL:{{NUMBEROFARTICLES}}|članak|članka|članaka}}
}}
{{suradnik:Conquistador/infookvir animanga/podnožje}}

Više informacija uredi