Zanimanje Kirurg

Interes: doprinos člancima iz medicine i kirurgijeza stručni doprinos Wikipediji
Opća
nagrada
Dodijelio:
Rosier
Konačno netko stručan da upotpuni medicinu i kirurgiju!
Nagrada za
rad i trud
 
Dodijelio:
Luka Krstulović