Za mnoštvo novih članaka

Nagrada za rad i trud

Dodijelila:
Roberta F.
Za rad i trud
Nagrada za
rad i trud
 
Dodijelio:
Orijentolog
Golden wikipedia featured star.svg
Nagrada za
jubilarni članak
Za masu novih članaka
Nagrada za
rad i trud
 
Dodijelio:
MaGa
Tolike si godine samozatajno s nama i toliko prinosiš.
Nagrada za
rad i trud
 
Dodijelio:
Kubura
Golden wikipedia featured star.svg
Nagrada za
jubilarni članak