Volim povijest.

Trenutno me najviše zanimaju mletačko-osmanski ratovi, posebno Kandijski rat i njegovo dalmatinsko bojište, te migracije stanovništva nakon oslobađanja Klisa.


Članci koje sam stvorio:

Prezimena
Životopisi
Povijest

Članci koje sam značajno nadopunio:


U planu: