Ovaj suradnik govori hrvatski kao materinski jezik.
Denna användare har svenska som modersmål.