Suradnik:Zeljko/TribalNet

Privremena klasifikacija američkih Indijanaca i njihovih jezika

Klasifikacija plemena američkih Indijanaca: Aconipa-Caraja
Klasifikacija plemena američkih Indijanaca: Carib-Lutuami
Klasifikacija plemena američkih Indijanaca: Machacali-Salinan
Klasifikacija plemena američkih Indijanaca: Salish-Zuñi

Plemena i jezici navedeni su pod njihovim jezičnim porodicama kako su ih klasificirali lingvisti od vremena Chamberlaina i Powella pa do danas. Ova klasifikacija nije konačna i podložna je izmjenama. U gotovo svim slučajevima jezik nosi ime plemena koji njime govori, i navedene su sve poznate najuže etno-lingvističke skupine, koje se vode kao sastavni dijelovi širih jezičnih i Velikih jezičnih porodicama (family, stock i phylum). Masno otisnutim slovima navedene su jezične skupine ili porodice za koje je sigurno ( ili se to barem danas tako smatra) da su njihovi pravi članovi u užem smislu, a koje se inače dalje vode kao dijelovi nekih većih porodica, to su: Macro-Algonquian, Macro-Chibchan, Macro-Siouan, Macro-Panoan, Macro-Tucanoan, Oto-Manguean, Penutian, i druge. Srodstvo članova Velikih porodica veoma je upitno, i općenito među takvim Velikim porodicama postoji golema razlika u jeziku, kulturi i samom tjelesnom izgledu domorodaca. Jezično se srodstvo dovodi često u vezu tek po nekim sitnim indicijama kojim ih se nastoji poštopoto svrstati u veće cjeline. Ovo se osobito odnosi na malena izolirana i neklasificirana plemena, od kojih su neke grupe i nestale, pa ih se ponekad jednostavno 'zaboravlja' i spomenuti (grupa Aconipa, Gorgotoqui, etc). –Jezična srodnost ne mora obavezno značiti da je neka skupina etnički srodna drugoj, jer je znalo dolaziti do jezičnih asimilacija. Noviji primjer su Mawayana Indijanci iz brazilske države Para, koje je etnički i lingvistički pripadalo porodici Arawak Indijanaca. Kako ne bi potpuno nestali Mawayani su se pridružiti nešto jačem plemenu Wai-Wai, članovima roda Cariban, koji su također imali problema sa natalitetom, i koji su od karipskih Wai-Waija preuzeli njihov karipski jezik. Mawayane koje poznaje Nicholas Guppy i za koje je znao da su Arawaki, danas lingvisti vode pod karipsku jezičnu porodicu, ali etnički Mawayani su pripadnici arawačke etničke porodice. Isto je i sa slučajem Carib Indijanaca koji se vode kao članovi jezične porodice Arawakan, a ostala Cariban plemena koja i dobiva ime po njima, pod porodicu Cariban.

AconipanUredi

Ekvador, Peru.

AdaizanUredi

SAD (Louisiana). Izolirani.

AlacalufanUredi

Chile. → Andean

AlgonquianUredi

Kanada; SAD; Meksiko. Velika porodica Macro-Algonquian

AmuzgoanUredi

Meksiko →Velika porodica Oto-Manguean.

AndoqueanUredi

Kolumbija. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Cariban.

 • Andoke:
  • Andoke del Norte,
  • Andoke del Sur
   • Araracuara.

ApolistanUredi

Bolivija. → Equatorial, → Macro-Arawakan

ArauanUredi

Brazil. → Equatorial, → Macro-Arawakan

AraucanianUredi

Čile, Argentina. → Phylum Andean-Equatorial, → Velika porodica Andean

ArawakanUredi

Brazil; Venezuela; Kolumbija; Bolivija. → Equatorial, → Macro-Arawakan

Arawakan s rezervom (Sjeverna Amerika). -(*prema današnjim potomcima plemena Tequesta i Timucua, plemena označena (*) porijeklom su od Taino-Arawaka).

Arawakan s rezervom (Južna Amerika)

Velika porodica Arawakan, Neklasificirani

ArdaUredi

AtacamenanUredi

Čile. Izolirami, klasificirani i u Ataguitan i u →Veliku porodicu Macro-Chibchan (?)

Atalán (Tallanes)Uredi

Ekvador, Peru. → Andean

Caraque

AthapaskanUredi

Kanada, Sjedinjene Države, Meksiko. Velika porodica Na-Déné

Ostale bande: Alacranes

AttacapanUredi

SAD, Louisiana, Texas. →Velika porodica Macro-Algonquian

Auaké (Arutani)Uredi

Venezuela. → Macro-Tucanoan, → Arutani-Sape

AuishiriUredi

Peru

AymaranUredi

Bolivija, Peru. → Andean, →Quechumaran

 • Aymaraes (Aymara), Peru.
 • Cabana-Condes, Peru.
 • Canas, departman Cuzco, Río Tinta, Río Ayaviri, Peru. Kečuanizirani.
 • Canchis, Valle del Vilcanota, Cuzco, Peru. Nestali.
 • Canta, Peru.
 • Cara-caras, Bolivija.
 • Carangas, Bolivija. Oruro, río Desaguadero i Lago Coipasa;
 • Carumas, Peru
 • Charcas, Bolivija, provincija Oruro,
 • Chichas, Bolivija.
 • Chumbivilcas, Peru, departman Cuzco.
 • Colla, Peru, Bolivija. Río Ramis, Cuzco, kečuanizirani.
 • Collaguas, Peru, río Colea, departman Arequipa.
 • Condes, Peru.
 • Cotabambas, Peru.
 • Lipes, Bolivija.
 • Lucanas, Peru.
 • Lupacas, Peru. lupaca, Lago Titicaca,
 • Pacajes, Bolivija.
 • Parinacochas, Peru.
 • Quilacas-Asanaques (Quillaca), Bolivija. Oruro i Poopó.
 • Soras, Bolivija.
 • Ubinas, Peru, río Tambo, departman Arequipa.
 • Umasuya (Omasuyo), Bolivija, provincija La Paz,
 • Yanahuaras, Peru.
 • Yauyos, Peru.
 • Jaqi, Lima, Peru. Govore jezikom jaqaru.
 • Kawki (Cauqui), Lima, Peru

Aymore (Botocudo)Uredi

Brazil, Espirito Santo, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.ž

BaenanUredi

Brazil

Barbacoan (Barbacoan-PaezanUredi

Kolumbija; Ekvador. →Velika porodica Macro-Chibchan.

BeothukanUredi

Kanada. Izolirani.

BoranUredi

Kolumbija. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Cariban, porodica Bora-Huitotoan

BororoanUredi

Brazil. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

CaddoanUredi

SAD. →Velika porodica Macro-Siouan

CahuapananUredi

Peru. →Velika porodica Andean

Jeberoan

CainganganUredi

Brazil. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge, porodica Ge-Caingangan

Calianan (Sape)Uredi

Venezuela. → Macro-Tucanoan, → Arutani-Sape

CamacanianUredi

Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

CanichananUredi

Bolivija. → Macro-Tucanoan.

Capixana (Canoe)Uredi

Brazil

 • Capixana (Kanoê, Kanoé, Kapixaná), Rondonia.

CarajanUredi

Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

 • Carajá (Karajá), Mato Grosso, Tocantins, Para, Minas Gerais. Danas uglavnom na otoku Bananal.
 • Javahé (Javaé), Tocantins.
 • Xambioá (Chambioa, Karajá do Norte), Tocantins.

CaribanUredi

Antili; Južna Amerika. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Cariban.

CaririanUredi

Brazil. →Equatorial.

CatacaoanUredi

Peru. → Andean

CatembriUredi

Brazil.

CatuquineanUredi

Brazil, po državama Amazonas i Acre. → Macro-Tucanoan

 • Amena-Diapá (Amenadiapa, Amena-dyapá, Amena-Dy). Amazonas i Acre, Brazil.
 • Ben-Diapá (Bendiapa, Bendiapá, Bendyapá), Amazonas, Brazil.
 • Burué, Amazonas, Rondônia, Brazil.
 • Kadiú-Diapá (Cadiudiapa, Kadyu-Dy, Kadyu-dyapá), Amazonas, Brazil.
 • Kadekili-Diapá (Caduquilidiapa, Kadekili-dyapá), Amazonas, Brazil
 • Canadiapa,
 • Kanamari (Canamari, Canamary; Wiri-diapá ?), Amazonas, na rijekama Jurua, Jutai, Itaquai.
 • Katawishi (Catauichi, Katawixi), Amazonas, Brazil.
 • Katukina do Jutaí (Catuquina) Acre, Brazil.
 • Kutiá-diapá (Cutiadiapa, Kutía-dyapá, Kutiádiapá), Amazonas, Brazil. Ogranak Katukina.
 • Hon-Diapá (Hondiapa, Hon-dyapá, Hon-Dy), Amazonas, Brazil
 • Marö-Diapá (Marodiapa, Marö-Dyapa), Amazonas, Brazil
 • Parawa (Paraua), Amazonas, Brazil
 • Pidadiapa (Pidá-diapá, Pidá-Djapá, Pidá-Düapá), Katukina vlastiti.
 • Tawarí, Tauaré, Tauare),Amazonas, Acre, Brazil.
 • Wadyo-parani-dyapá (Uadioparanindiapa, Uadyo-Paranin-dyapá), Amazonas, Brazil
 • Wiri-Diapá (Uiridiapa, Wiri-Dy), Greenberg i Mcquown ih razlikuju od grupe Kanamari, možda su identični.
 • Ururu-dyapá (Ururudiapa, Ururu-Dy, Ururu-Düapa), Amazonas, Brazil.

CayuvavaUredi

Bolivija. → Equatorial

ChamicuraUredi

Peru

ChapacuranUredi

Bolivija; Brazil. → Equatorial, → Macro-Arawakan

CharruanUredi

Urugvaj. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan.

ChibchanUredi

Kolumbija; Ekvador; Panama. →Vewlika porodica Macro-Chibchan

ChimakuanUredi

SAD, Washington.

ChimarikanUredi

SAD, California. →Velika porodica Hokan

ChimmesyanUredi

Kanada, British Columbia; SAD, Alaska. →Velika porodica Penutian

ChinantecanUredi

Meksiko. →Velika porodica Oto-Manguean.

ChinookanUredi

SAD, Oregon, Washington. →Velika porodica Penutian

ChiquitoanUredi

Bolivija. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

Chirianan (Yanomami)Uredi

Venezuela, Brazil. →Velika porodica Macro-Chibchan

Chirino (Cherino)Uredi

Ekvador

ChitimachanUredi

SAD, Louisiana. →Velika porodica Macro-Algonquian

ChocoanUredi

Kolumbija, Panama. Ova plemena često se uključuju u Veliku porodicu Cariban, ili u →Veliku porodicu Macro-Chibchan (?)

CholonanUredi

Peru. → Andean

ChonUredi

Argentina. → Andean

ChumashanUredi

SAD, California. →Velika porodica Hokan

CoahuiltecanUredi

Meksiko, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo Leon; SAD, Texas. →Velika porodica Hokan

Aguastaya. Alasapa. Andacamino. Annas. Apayxam. Aranama (vidi gore). Asan. Atajal. Atastagonies. Borrados. Cabia. Cacafes. Cachopostales. Camai. Cantunas. Casas Chiquitas. Casastles. Chaguantapam. Chagustapa. Chapamaco. Chemoco. Choyapin (možda Tonkawan). Chuapas. Cimataguo. Cluetau. Cocomeioje. Cupdan. Escaba. Espopolames. Gabilan. Geies. Guanipas. Gueiquesales. Guerjuatida. Guisoles. Haeser. Hapes. Harames. Heniocane. Hiabu. Hihames. Huacacasa. Huanes. Hume. Juamaca. Jueinzum. Juncatas. Junced. Macapao. Macocoma. Mallopeme. Mamuqui. Manam. Manico. Manos Colorados. Manos de Perro. Manos Prietas. Maquems. Maraquites. Matucar. Matuime. Maubedan. Mauyga. Mazapes. Menenquen. Mescales. Mesquites. Milijaes. Morbanas. Muruam (možda Tonkawan). Narices. Natao. Nazas. Necpacha. Nigco (možda Sinicu). Nonapho (možda Tonkawan). Obozi (?). Ocana. Odoesmades. Ohaguames. Orejones. Oydican. Paac. Paachiqui. Pabor. Pacaruja (Uhde, 1861). Pachal. Pachalaque. Pachaloco. Pachaquen. Pachaug. Pacpul. Pacuaches. Pacuachiam. Paguan. Paguanan. Pajalat. Pajarito. Pakawa. Pamaque. Pamaya. Pamoranos. Pampopas. Papanac. Paquache. Parantones. Parchaque. Parchinas. Pasalves. Pasnacanes. Pasqual. Pastaloca. Pastancoyas. Pasteal. Patague. Patan. Patanium. Pataquilla (možda Karankawan). Patou. Patzau. Pauganes. Pausaqui. Pausay. Payaya. Payuguan. Peana. Pelones. Pescado (?). Piedras Blancas. Piquique. Pinanaca. Piniquu. Pintos. Pita. Pitahay. Pomuluma. Prietos. Psaupsau. Pulacuam (možda Tonkawan). Putaay. Quanataguo. Quems. Quepanos. Quesal. Quide (?). Quioborique (?). Quisabas (?). Quitacas. Quivi (?). Salapaque (?). Salinas (?). Samampac. Sampanal. Sanipao. Saracuam (?). Secmoco. Semonan (?). Senisos. Siaguan. Siansi. Sijame (možda Tonkawan). Sillanguayas. Simaomo (možda Tonkawan). Sinicu. Siupam. Sonaque. Sonayan. Suahuaches (?). Suanas. Sulujame. Tacame. Taimamares. Tamcan (?). Tamique (?). Tanpacuazes. Tarequano. Teana. Tecahuistes. Tejones. Teneinamar. Tenicapeme. Tepachuaches. Tepemaca. Terocodame. Tet. Tetanauoica. Tetecores. Tetzino (možda Tonkawan). Tilijaes. Tinapihuayas. Tiopane (možda Karankawan). Tiopines. Tishim. (možda Tonkawan). Tocas. Tonzaumacagua. Tripas Blancas. Tuancas. Tumamar. Tumpzi. Tusanes. Tusonid. Tuteneiboica. Unojita (?). Uracha. Utaca (?). Venados. Vende Flechas. Viayam. Viddaquimamar. Xarame. Xiabu. Yacdossa. Ybdacax. Yman. Ymic. Yorica. Ysbupue. Yurguimes. Zorquan.

Sa rezervom

 • Solano (Terocadame, Terocodame). Coahuila

CofánUredi

Kolumbija, Ekvador. → Equatorial

ComecrudanUredi

SAD; Meksiko. →Velika porodica Hokan

CopallénUredi

Ekvador

CopehanUredi

SAD, California. →Velika porodica Penutian

Tribeleti (plemenca):Suisun, Tolenas.

Coran (Corachol)Uredi

Meksiko. →Velika porodica Aztec-Tanoan, →porodica Juto-Asteci, ogranak Sonoran

CostanoanUredi

SAD, California. →Velika porodica Penutian

 • Costanoan (Costaños, Ohlone). od 8 glavnih plemenskih grupa:
  • Monterey (Rumsen), jezik nestao 1940.
  • San Francisco (Ramaytush), 1,400 (1770), jezik nestao 1820.
  • San Juan Bautista (Mutsun), jezik nestao 1940.
  • San Pablo (Karkin), jezik nestao 1850.
  • Santa Clara (Tamyen),
  • Santa Cruz (Awaswas), jezik nestao 1880.
  • Soledad (Chalon)). 2,000 (1770). Jezik nestao 1920.
  • Chochenyo (Chocheño), okrug Alameda.

CuitlatecUredi

Meksiko. Izolirani ili →Velika porodica Macro-Chibchan (?)

CulliUredi

Peru. →Velika porodica Andean.

CunanUredi

Panama; Kolumbija. →Velika porodica Macro-Chibchan, →porodica Chibchan

DiaguitanUredi

Argentina.

ErikbaktsáUredi

Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

 • Erikbaktsá (Rikbaktsa, Canoeiro, Erigpaktsa), Mato Grosso.

EsmeraldaUredi

Ekvador. → Equatorial

EsselenianUredi

SAD, California. →Velika porodica Hokan

EyakUredi

SAD, Alaska. Velika porodica Na-Déné

 • Eyak. Delta rijeke Copper.

FulnioUredi

Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

 • Fulnio (Fulni-ô, Karnijó de Águas, Yatê, Karnijó), Pernambuco.

GamelasUredi

Brazil.

(Je)Uredi

Brazil. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge, porodica Ge-Caingangan.

 • Jeico (Jaico)
 • Kayapo (Caiapó)Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Goias, Sao Paulo

Timbira

Akwe

Acroa

GorgotoquiUredi

Bolivija

GoyatacanUredi

GuahibanUredi

Venezuela, Kolumbija. → Equatorial.

 • Chiricoa,
 • Churoya,
 • Guahíbo (Guajibo, Jivi), rijeka Apure, Venezuela i Arauca, Kolumbija; 25,000,
 • Guayavero (Guayabero), rijeka Meta, Kolumbija, 1.000 osoba.
 • Kuiva (Cuiba, Cuiva). Rijeke Vichada i Arauca, Kolumbija, i Apure, Venezuela, 2.000 osoba.

GuamoUredi

Venezuela

GuarauanUredi

Venezuela. →Velika porodica Macro-Chibchan.

GuatoanUredi

Bolivia; Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

 • Guato, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul.

Guaycuran (Waicurian)Uredi

Meksiko, Baja California Sur. →Velika porodica Hokan (?)

Guaycuruan (Guaicuruan)Uredi

Argentina; Brazil; Bolivija; Paragvaj. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan, →porodica Mataco-Guaycuruan

HarakmbetUredi

Peru

HuamóiUredi

Brazil

HuarianUredi

Brazil

HuarpeanUredi

Argentina. Klasificirani različito u phylum Ge-Pano-Carib (?), ili u →Veliku porodicu Macro-Chibchan (?)

HuaveanUredi

Meksiko. Izolirani

HuitotoanUredi

Kolumbija. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Cariban, porodica Bora-Huitotoan

HumaguakaUredi

IroquoianUredi

Kanada, Ontario; SAD. →Velika porodica Macro-Siouan

ItonamanUredi

Bolivija. →Velika porodica Macro-Chibchan.

JanambrianUredi

Tamaulipas, Meksiko

 • Janambre
 • Pisone (?), Naola (Naolan) Tamaulipas: Jezik nestao sredinom 20. stoljeća. Područje planina Sierra Madre Oriental, blizu Tule.

JicaqueanUredi

Honduras. →Velika porodica Hokan

JirajaranUredi

Venazuela. →Velika porodica Macro-Chibchan.

JivaroanUredi

Ekvador, Peru. → Equatorial

Paltan

KalapooianUredi

SAD, Oregon. →Velika porodica Penutian

Kamsá (Mocoa)Uredi

Kolumbija. → Equatorial.

KarankawanUredi

SAD, Texas.

KeresanUredi

SAD, New Mexico.

KiowanUredi

SAD, Prerije. →Velika porodica Aztec-Tanoan →ogranak Kiowa-Tanoan

Kitunahan (Kutenai)Uredi

SAD; Kanada

KoaiaUredi

Brazil

 • Kwazá (Koaia, Coiá. Arara). Rondônia.

KoluschanUredi

SAD, Alaska. Velika porodica Na-Déné

KukuráUredi

Brazil. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Cariban.

KulanapanUredi

SAD, California. →Velika porodica Hokan

Kusan (Coos)Uredi

SAD, Oregon. →Velika porodica Penutian

KwakiutlanUredi

Kanada, British Columbia. →Velika porodica Wakashan

LecanUredi

Bolivia. →Velika porodica Andean,

LencanUredi

Honduras, Salvador. Izolirani ili →Velika porodica Macro-Chibchan (?)

LorenzanUredi

Peru.Equatorial, → Macro-Arawakan

LuleanUredi

Argentina. Često se povezuju u 'Veliku porodicu' Lule-Vilelan. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan.

LutuamianUredi

SAD, California, Oregon; Oklahoma. →Velika porodica Penutian

MachacalianUredi

Brazil. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

 • Kapoxó (Kaposó)
 • Kumanaxó (Kumanaso/ Cumanaxô). Minas Gerais.
 • Macuni (Makoni, Moaquanhi), Minas Gerais.
 • Maxakali (Maxacali, Machaculi, Maxakuli, Masakari, Maxakari). Minas Gerais, Bahia.
 • Monoxó (Monosó, Monaxó, Monã-txiu).- Bahia, Minas Gerais.
 • Pañame (Panhame), Minas Gerais
 • Paraxim (Paraxín), Minas Gerais.

Mainan (Omurano)Uredi

Peru

MakúUredi

Brazil, Venezuela. → Macro-Tucanoan.

MakurápUredi

Brazil. Makuráp

MangueanUredi

Honduras; Nikaragva; Meksiko, Chiaps. →Velika porodica Oto-Manguean.

Mariposan (Yokuts)Uredi

SAD, California. →Velika porodica Penutian

MascoianUredi

Paragvaj. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan.

Mataco-MacanUredi

Paragvaj; Argentina. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan, →porodica Mataco-Guaycuruan

MatanawíUredi

Brazil. →Velika porodica Macro-Chibchan, porodica Muran

MayanUredi

Meksiko, Belize, Gvatemala, Honduras.

Misumalpan (Misuluan)Uredi

Honduras; Nikaragva. →Velika porodica Macro-Chibchan

Mixe-ZoqueanUredi

MixtecanUredi

Meksiko. →Velika porodica Oto-Manguean.

MoquelumnanUredi

SAD, California. →Velika porodica Penutian

MosetenanUredi

Bolivija. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan.

MovimanUredi

Bolivija. → Macro-Tucanoan.

MunicheanUredi

Peru. → Macro-Tucanoan

MuranUredi

Brazil. →Velika porodica Macro-Chibchan

MuratoUredi

Peru. →Velika porodica Andean ili Equatorial.

MuskhogeanUredi

SAD, Alabama, Georgia, Florida, Mississippi. →Velika porodica Macro-Algonquian

NahuatlanUredi

Meksiko; Gvatemala; Kostarika; Nikaragva, Salvador; Honduras; Panama. →Velika porodica Aztec-Tanoan, →porodica Juto-Asteci.

NatchesanUredi

SAD, Mississippi. →Velika porodica Macro-Algonquian

NatúUredi

Brazil

NhambicuaranUredi

Brazil. →Velika porodica Ge-Pano-Carib

NootkanUredi

Kanada, British Columbia /otok Vancouver/; SAD, Washington. Pripadaju porodici Wakashan.

OfayéUredi

Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

 • Ofayé (Opaye, Ofayé-Xavante, Opayé-Xavante), Mato Grosso do Sul.

OliveanUredi

Meksiko

OtiUredi

Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

 • Oti (Oti-Xavante, Oti-Chavante), Sao Paulo.

OtomacanUredi

Venezuela. → Equatorial.

Otomian (Oto-Pamean)Uredi

Meksiko. →Velika porodica Oto-Manguean.

PalaihnihanUredi

SAD, California. →Velika porodica Hokan

PankaruruUredi

Brazil

PanoanUredi

Brazil; Peru; Bolivija. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan, →porodica Pano-Tacanan Amahuaca (Amawaka), Peru, Brazil,

Chama

PataxóUredi

Brazil

PayanUredi

Honduras. Izolirani ili →Velika porodica Macro-Chibchan (?)

Peban (Peba-Yaguan)Uredi

Peru. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Cariban.

PimanUredi

SAD, Arizona; Meksiko. →Velika porodica Aztec-Tanoan, →porodica Juto-Asteci, ogranak Sonoran.

PopolocanUredi

Meksiko. →Velika porodica Oto-Manguean.

PuelcheUredi

Argentina. →Velika porodica Andean

PuinaveanUredi

Kolumbija, Brazil. → Macro-Tucanoan.

PujunanUredi

SAD, California. →Velika porodica Penutian

PuquinanUredi

Bolivija

Puri-CoroadoUredi

Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

PuruboráUredi

QuechuanUredi

Peru; Bolivija; Argentina; Kolumbija; Ekvador; Čile. → Andean, → Quechumaran.

QuorateanUredi

SAD, California. →Velika porodica Hokan

RamaUredi

Nikaragva; Kostarika. →Velika porodica Macro-Chibchan.

SabelanUredi

Ekvador. → Phylum Andean-Equatorial, → Velika porodica Andean

SalinanUredi

SAD, California. →Velika porodica Hokan

SalishanUredi

SAD, Washington, Oregon, Montana; Kanada, British Columbia.

SalivanUredi

Venezuela, Kolumbija. →Equatorial.

SerianUredi

Meksiko. →Velika porodica Hokan

ShahaptianUredi

SAD, Washington, Oregon, Idaho. →Velika porodica Penutian

ShastanUredi

SAD, California. →Velika porodica Hokan

ShoshoneanUredi

SAD, California, Oregon, Idaho, Arizona, Utah, Colorado, Nevada. →Velika porodica Aztec-Tanoan, →porodica Juto-Asteci.

SimacuanUredi

Peru. → Macro-Tucanoan.

SiouanUredi

SAD; Kanada. →Velika porodica Macro-Siouan

Skittagetan /Haida/Uredi

SAD, Alaska; Kanada, British Columbia. Velika porodica Na-Déné

TacananUredi

Bolivija, Peru. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan, →porodica Pano-Tacanan

TakilmanUredi

SAD, Oregon. →Velika porodica Penutian

TalamancanUredi

Kostarika, Panama. →Velika porodica Macro-Chibchan

TamaulipecanUredi

Tamaulipas, Meksiko

TanoanUredi

SAD, New Mexico, Texas. →Velika porodica Aztec-Tanoan, →ogranak Kiowa-Tanoan

TaracahitianUredi

Meksiko. →Velika porodica Aztec-Tanoan, →porodica Juto-Asteci, ogranak Sonoran.

TarascanUredi

Meksiko. → Izolirani; možda →Velika porodica Macro-Chibchan (?)

TarairiúUredi

Brazil

TarumaUredi

Gvajana i Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Cariban; po drugoj klasifikaciji u Equatorial.

 • Taruma, Amazonas, Brazil; kasnije Britanska Gvajana.

TequistlatecanUredi

Meksiko. →Velika porodica Hokan

TeremembéUredi

TimoteanUredi

Venezuela. →Equatorial.

TimuquananUredi

SAD, Florida, Georgia. . /prema njihovom vjerovanju oni su Taino-porijekla./

TiniguanUredi

Kolumbija

TlapanecanUredi

Meksiko, Salvador, Nikaragva. →Velika porodica Hokan, po novijoj klasifikaciji Oto-Manguean.

TonikanUredi

SAD, Mississippi. →Velika porodica Macro-Algonquian

TonkawanUredi

SAD, Texas. →Velika porodica Macro-Algonquian

TotonacanUredi

Meksiko.

TrumaianUredi

Brazil. → Equatorial.

TucanoanUredi

Kolumbija; Ekvador; Peru; Brazil. → Macro-Tucanoan

TucunanUredi

Brazil. → Macro-Tucanoan.

 • Tucuna (Tukuna, Ticuna, Tikuna).

TupianUredi

Brazil. → Equatorial

Arikém

 • Arikem (Ariquem, Ariqueme, Ariquen, Ariquemes, Arikên, Arikeme, Arikéna), Rondônia, Brazil.
 • Kabishiana (Kabixiana), Rondônia, Brazil.
 • Karitiána (Caritiana, Caratiana), Rondônia, Brazil.

Awetí

 • Auetö (Aueti, Awetí, Auêtê), Mato Grosso, Brazil.

Jurúna

 • Jurúna (Juruna, Yuruna, Yudjá), Pará, Mato Grosso.
 • Manitsauá (Manitsawa), Mato Grosso.
 • Shipaya (Xipaya, Shipaya, Xipaia, Sipáya, Chipaia), Pará.

Mawé Satere

 • Mawé (Maue, Sataré-Mawé, Sateré-Mau´w, Mauhé, Maué, Andirá, Magúe), Amazonas, Pará.

Mondé

 • Aruá, Rondônia, Mato Grosso.
 • Cinta Larga (Matétamãe), Mato Grosso, Rondônia.
 • Digút (Gaviăo)
 • Zoró, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia.
 • Mekém (Mekén, Mequém, Mekhem, Michens), Rondônia.
 • Mondé (Salamai, Sanamaikã, Salamay, Sanamay, Sanaymaká), Rondônia.
 • Suruí (Suruí Paíter, Paíter), Rondônia.

Mundurukú

 • Kuruáya (Kuruaia, Curuáia, Curuahe, Curuaya, Kuruaie, Kururiá), Pará.
 • Mundurukú (Mundurucu), Pará, Amazonas.

Puruborá

Ramaráma (Rama-rama, Itangá), Rondônia.

 • Itogapid (Itogapúk, Ntogapíd, Ntogaapig, Itogapúque), Mato Grosso, Rondônia.
 • Káro (Arara, Karo), Rondônia.
 • Uruku (Urukú, Urucu), Rondônia.
 • Urumí, Rondônia.

Tuparí

 • Amniapé (Koaratúra), Rondônia.
 • Kanoê (Canoe, Kanoé, Kapixaná, Kapisaná, Kapisaña), Rondônia.
 • Kepkiriwát (Kepikiri-uat, Quêpiquiriuáte), Rondônia.
 • Makuráp (Macurap/ Macurápe), Rondônia.
 • Mekens, Rondônia.
 • Tuparí, Rondônia.
 • Wayoró (Ajuru, Waioró), Rondônia.

Tupí-Guaraní

TushaUredi

Brazil

TuyoneiriUredi

Peru → Equatorial

UcheanUredi

SAD, Jugoistok. →Velika porodica Macro-Siouan

Uru-ChipayaUredi

Bolivija. → Equatorial, → Macro-Arawakan

VilelanUredi

Argentina

Waiilatpuan (Wailatpuan)Uredi

SAD, Oregon. →Velika porodica Penutian

WashoanUredi

SAD, Nevada, California. →Velika porodica Hokan

WeitspekanUredi

SAD, California. Velika porodica Macro-Algonquian, → ogranak Ritwan.

WishoskanUredi

SAD, California. Velika porodica Macro-Algonquian, → ogranak Ritwan.

XincanUredi

Gvatemala. Izolirani ili →Velika porodica Macro-Chibchan.

XokóUredi

Brazil

 • Xokó (Chocó, Xocó, Txokó), Sergipe, Alagoas, Ceara, Pernambuco

XukuruUredi

Brazil

 • Xukuru (Shucurú, Xucuru) Pernambuco, Paraiba.

YabutianUredi

Brazil, Rondônia. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

YahganUredi

Čile. →Velika porodica Andean

YakonanUredi

SAD, Oregon. →Velika porodica Penutian

YananUredi

SAD, California. →Velika porodica Hokan

YaruroUredi

Venezuela. → Equatorial

YukianUredi

SAD, California.

YumanUredi

SAD, California, Arizona; Meksiko. →Velika porodica Hokan

YuncanUredi

Ekvador, Peru. →Velika porodica Macro-Chibchan.

YuracareanUredi

Blivija. → Equatorial.

YuriUredi

Brazil. → Macro-Tucanoan.

 • Yuri (Juri, Juri-Taboca), Amazonas.

YurimangiUredi

Kolumbija. →Velika porodica Hokan (?)

 • Yurumanguí (Yurumangui, Yurumangi), Valle de Cauca. Klasificirani u Hokan i Chibchan govornike, nestali.

ZamucoanUredi

Paragvaj. →Equatorial.

Zaparoan (Zaparan)Uredi

Peru; Ekvador. →Velika porodica Andean

ZapotecanUredi

Meksiko. →Velika porodica Oto-Manguean.

ZunianUredi

SAD, New Mexico. →Velika porodica Penutian (?). Po starijoj klasifikaciji činila je dio Velike porodice Uto-Aztec-Tanoan, danas nepriznata.

 • Zuñi (Ashiwi). Zuni Reservation, Novi Meksiko.