Suradnik:Zeljko/TribalNet

Privremena klasifikacija američkih Indijanaca i njihovih jezika

Klasifikacija plemena američkih Indijanaca: Aconipa-Caraja
Klasifikacija plemena američkih Indijanaca: Carib-Lutuami
Klasifikacija plemena američkih Indijanaca: Machacali-Salinan
Klasifikacija plemena američkih Indijanaca: Salish-Zuñi

Plemena i jezici navedeni su pod njihovim jezičnim porodicama kako su ih klasificirali lingvisti od vremena Chamberlaina i Powella pa do danas. Ova klasifikacija nije konačna i podložna je izmjenama. U gotovo svim slučajevima jezik nosi ime plemena koji njime govori, i navedene su sve poznate najuže etno-lingvističke skupine, koje se vode kao sastavni dijelovi širih jezičnih i Velikih jezičnih porodicama (family, stock i phylum). Masno otisnutim slovima navedene su jezične skupine ili porodice za koje je sigurno ( ili se to barem danas tako smatra) da su njihovi pravi članovi u užem smislu, a koje se inače dalje vode kao dijelovi nekih većih porodica, to su: Macro-Algonquian, Macro-Chibchan, Macro-Siouan, Macro-Panoan, Macro-Tucanoan, Oto-Manguean, Penutian, i druge. Srodstvo članova Velikih porodica veoma je upitno, i općenito među takvim Velikim porodicama postoji golema razlika u jeziku, kulturi i samom tjelesnom izgledu domorodaca. Jezično se srodstvo dovodi često u vezu tek po nekim sitnim indicijama kojim ih se nastoji poštopoto svrstati u veće cjeline. Ovo se osobito odnosi na malena izolirana i neklasificirana plemena, od kojih su neke grupe i nestale, pa ih se ponekad jednostavno 'zaboravlja' i spomenuti (grupa Aconipa, Gorgotoqui, etc). –Jezična srodnost ne mora obavezno značiti da je neka skupina etnički srodna drugoj, jer je znalo dolaziti do jezičnih asimilacija. Noviji primjer su Mawayana Indijanci iz brazilske države Para, koje je etnički i lingvistički pripadalo porodici Arawak Indijanaca. Kako ne bi potpuno nestali Mawayani su se pridružiti nešto jačem plemenu Wai-Wai, članovima roda Cariban, koji su također imali problema sa natalitetom, i koji su od karipskih Wai-Waija preuzeli njihov karipski jezik. Mawayane koje poznaje Nicholas Guppy i za koje je znao da su Arawaki, danas lingvisti vode pod karipsku jezičnu porodicu, ali etnički Mawayani su pripadnici arawačke etničke porodice. Isto je i sa slučajem Carib Indijanaca koji se vode kao članovi jezične porodice Arawakan, a ostala Cariban plemena koja i dobiva ime po njima, pod porodicu Cariban.

Aconipan uredi

Ekvador, Peru.

Adaizan uredi

SAD (Louisiana). Izolirani.

Alacalufan uredi

Chile. → Andean

Algonquian uredi

Kanada; SAD; Meksiko. Velika porodica Macro-Algonquian

Amuzgoan uredi

Meksiko →Velika porodica Oto-Manguean.

Andoquean uredi

Kolumbija. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Cariban.

 • Andoke:
  • Andoke del Norte,
  • Andoke del Sur
   • Araracuara.

Apolistan uredi

Bolivija. → Equatorial, → Macro-Arawakan

Arauan uredi

Brazil. → Equatorial, → Macro-Arawakan

Araucanian uredi

Čile, Argentina. → Phylum Andean-Equatorial, → Velika porodica Andean

Arawakan uredi

Brazil; Venezuela; Kolumbija; Bolivija. → Equatorial, → Macro-Arawakan

Arawakan s rezervom (Sjeverna Amerika). -(*prema današnjim potomcima plemena Tequesta i Timucua, plemena označena (*) porijeklom su od Taino-Arawaka).

Arawakan s rezervom (Južna Amerika)

Velika porodica Arawakan, Neklasificirani

Arda uredi

Atacamenan uredi

Čile. Izolirami, klasificirani i u Ataguitan i u →Veliku porodicu Macro-Chibchan (?)

Atalán (Tallanes) uredi

Ekvador, Peru. → Andean

Caraque

Athapaskan uredi

Kanada, Sjedinjene Države, Meksiko. Velika porodica Na-Déné

Ostale bande: Alacranes

Attacapan uredi

SAD, Louisiana, Texas. →Velika porodica Macro-Algonquian

Auaké (Arutani) uredi

Venezuela. → Macro-Tucanoan, → Arutani-Sape

Auishiri uredi

Peru

Aymaran uredi

Bolivija, Peru. → Andean, →Quechumaran

 • Aymaraes (Aymara), Peru.
 • Cabana-Condes, Peru.
 • Canas, departman Cuzco, Río Tinta, Río Ayaviri, Peru. Kečuanizirani.
 • Canchis, Valle del Vilcanota, Cuzco, Peru. Nestali.
 • Canta, Peru.
 • Cara-caras, Bolivija.
 • Carangas, Bolivija. Oruro, río Desaguadero i Lago Coipasa;
 • Carumas, Peru
 • Charcas, Bolivija, provincija Oruro,
 • Chichas, Bolivija.
 • Chumbivilcas, Peru, departman Cuzco.
 • Colla, Peru, Bolivija. Río Ramis, Cuzco, kečuanizirani.
 • Collaguas, Peru, río Colea, departman Arequipa.
 • Condes, Peru.
 • Cotabambas, Peru.
 • Lipes, Bolivija.
 • Lucanas, Peru.
 • Lupacas, Peru. lupaca, Lago Titicaca,
 • Pacajes, Bolivija.
 • Parinacochas, Peru.
 • Quilacas-Asanaques (Quillaca), Bolivija. Oruro i Poopó.
 • Soras, Bolivija.
 • Ubinas, Peru, río Tambo, departman Arequipa.
 • Umasuya (Omasuyo), Bolivija, provincija La Paz,
 • Yanahuaras, Peru.
 • Yauyos, Peru.
 • Jaqi, Lima, Peru. Govore jezikom jaqaru.
 • Kawki (Cauqui), Lima, Peru

Aymore (Botocudo) uredi

Brazil, Espirito Santo, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.ž

Baenan uredi

Brazil

Barbacoan (Barbacoan-Paezan uredi

Kolumbija; Ekvador. →Velika porodica Macro-Chibchan.

Beothukan uredi

Kanada. Izolirani.

Boran uredi

Kolumbija. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Cariban, porodica Bora-Huitotoan

Bororoan uredi

Brazil. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

Caddoan uredi

SAD. →Velika porodica Macro-Siouan

Cahuapanan uredi

Peru. →Velika porodica Andean

Jeberoan

Caingangan uredi

Brazil. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge, porodica Ge-Caingangan

Calianan (Sape) uredi

Venezuela. → Macro-Tucanoan, → Arutani-Sape

Camacanian uredi

Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

Canichanan uredi

Bolivija. → Macro-Tucanoan.

Capixana (Canoe) uredi

Brazil

 • Capixana (Kanoê, Kanoé, Kapixaná), Rondonia.

Carajan uredi

Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

 • Carajá (Karajá), Mato Grosso, Tocantins, Para, Minas Gerais. Danas uglavnom na otoku Bananal.
 • Javahé (Javaé), Tocantins.
 • Xambioá (Chambioa, Karajá do Norte), Tocantins.

Cariban uredi

Antili; Južna Amerika. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Cariban.

Caririan uredi

Brazil. →Equatorial.

Catacaoan uredi

Peru. → Andean

Catembri uredi

Brazil.

Catuquinean uredi

Brazil, po državama Amazonas i Acre. → Macro-Tucanoan

 • Amena-Diapá (Amenadiapa, Amena-dyapá, Amena-Dy). Amazonas i Acre, Brazil.
 • Ben-Diapá (Bendiapa, Bendiapá, Bendyapá), Amazonas, Brazil.
 • Burué, Amazonas, Rondônia, Brazil.
 • Kadiú-Diapá (Cadiudiapa, Kadyu-Dy, Kadyu-dyapá), Amazonas, Brazil.
 • Kadekili-Diapá (Caduquilidiapa, Kadekili-dyapá), Amazonas, Brazil
 • Canadiapa,
 • Kanamari (Canamari, Canamary; Wiri-diapá ?), Amazonas, na rijekama Jurua, Jutai, Itaquai.
 • Katawishi (Catauichi, Katawixi), Amazonas, Brazil.
 • Katukina do Jutaí (Catuquina) Acre, Brazil.
 • Kutiá-diapá (Cutiadiapa, Kutía-dyapá, Kutiádiapá), Amazonas, Brazil. Ogranak Katukina.
 • Hon-Diapá (Hondiapa, Hon-dyapá, Hon-Dy), Amazonas, Brazil
 • Marö-Diapá (Marodiapa, Marö-Dyapa), Amazonas, Brazil
 • Parawa (Paraua), Amazonas, Brazil
 • Pidadiapa (Pidá-diapá, Pidá-Djapá, Pidá-Düapá), Katukina vlastiti.
 • Tawarí, Tauaré, Tauare),Amazonas, Acre, Brazil.
 • Wadyo-parani-dyapá (Uadioparanindiapa, Uadyo-Paranin-dyapá), Amazonas, Brazil
 • Wiri-Diapá (Uiridiapa, Wiri-Dy), Greenberg i Mcquown ih razlikuju od grupe Kanamari, možda su identični.
 • Ururu-dyapá (Ururudiapa, Ururu-Dy, Ururu-Düapa), Amazonas, Brazil.

Cayuvava uredi

Bolivija. → Equatorial

Chamicura uredi

Peru

Chapacuran uredi

Bolivija; Brazil. → Equatorial, → Macro-Arawakan

Charruan uredi

Urugvaj. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan.

Chibchan uredi

Kolumbija; Ekvador; Panama. →Vewlika porodica Macro-Chibchan

Chimakuan uredi

SAD, Washington.

Chimarikan uredi

SAD, California. →Velika porodica Hokan

Chimmesyan uredi

Kanada, British Columbia; SAD, Alaska. →Velika porodica Penutian

Chinantecan uredi

Meksiko. →Velika porodica Oto-Manguean.

Chinookan uredi

SAD, Oregon, Washington. →Velika porodica Penutian

Chiquitoan uredi

Bolivija. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

Chirianan (Yanomami) uredi

Venezuela, Brazil. →Velika porodica Macro-Chibchan

Chirino (Cherino) uredi

Ekvador

Chitimachan uredi

SAD, Louisiana. →Velika porodica Macro-Algonquian

Chocoan uredi

Kolumbija, Panama. Ova plemena često se uključuju u Veliku porodicu Cariban, ili u →Veliku porodicu Macro-Chibchan (?)

Cholonan uredi

Peru. → Andean

Chon uredi

Argentina. → Andean

Chumashan uredi

SAD, California. →Velika porodica Hokan

Coahuiltecan uredi

Meksiko, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo Leon; SAD, Texas. →Velika porodica Hokan

Aguastaya. Alasapa. Andacamino. Annas. Apayxam. Aranama (vidi gore). Asan. Atajal. Atastagonies. Borrados. Cabia. Cacafes. Cachopostales. Camai. Cantunas. Casas Chiquitas. Casastles. Chaguantapam. Chagustapa. Chapamaco. Chemoco. Choyapin (možda Tonkawan). Chuapas. Cimataguo. Cluetau. Cocomeioje. Cupdan. Escaba. Espopolames. Gabilan. Geies. Guanipas. Gueiquesales. Guerjuatida. Guisoles. Haeser. Hapes. Harames. Heniocane. Hiabu. Hihames. Huacacasa. Huanes. Hume. Juamaca. Jueinzum. Juncatas. Junced. Macapao. Macocoma. Mallopeme. Mamuqui. Manam. Manico. Manos Colorados. Manos de Perro. Manos Prietas. Maquems. Maraquites. Matucar. Matuime. Maubedan. Mauyga. Mazapes. Menenquen. Mescales. Mesquites. Milijaes. Morbanas. Muruam (možda Tonkawan). Narices. Natao. Nazas. Necpacha. Nigco (možda Sinicu). Nonapho (možda Tonkawan). Obozi (?). Ocana. Odoesmades. Ohaguames. Orejones. Oydican. Paac. Paachiqui. Pabor. Pacaruja (Uhde, 1861). Pachal. Pachalaque. Pachaloco. Pachaquen. Pachaug. Pacpul. Pacuaches. Pacuachiam. Paguan. Paguanan. Pajalat. Pajarito. Pakawa. Pamaque. Pamaya. Pamoranos. Pampopas. Papanac. Paquache. Parantones. Parchaque. Parchinas. Pasalves. Pasnacanes. Pasqual. Pastaloca. Pastancoyas. Pasteal. Patague. Patan. Patanium. Pataquilla (možda Karankawan). Patou. Patzau. Pauganes. Pausaqui. Pausay. Payaya. Payuguan. Peana. Pelones. Pescado (?). Piedras Blancas. Piquique. Pinanaca. Piniquu. Pintos. Pita. Pitahay. Pomuluma. Prietos. Psaupsau. Pulacuam (možda Tonkawan). Putaay. Quanataguo. Quems. Quepanos. Quesal. Quide (?). Quioborique (?). Quisabas (?). Quitacas. Quivi (?). Salapaque (?). Salinas (?). Samampac. Sampanal. Sanipao. Saracuam (?). Secmoco. Semonan (?). Senisos. Siaguan. Siansi. Sijame (možda Tonkawan). Sillanguayas. Simaomo (možda Tonkawan). Sinicu. Siupam. Sonaque. Sonayan. Suahuaches (?). Suanas. Sulujame. Tacame. Taimamares. Tamcan (?). Tamique (?). Tanpacuazes. Tarequano. Teana. Tecahuistes. Tejones. Teneinamar. Tenicapeme. Tepachuaches. Tepemaca. Terocodame. Tet. Tetanauoica. Tetecores. Tetzino (možda Tonkawan). Tilijaes. Tinapihuayas. Tiopane (možda Karankawan). Tiopines. Tishim. (možda Tonkawan). Tocas. Tonzaumacagua. Tripas Blancas. Tuancas. Tumamar. Tumpzi. Tusanes. Tusonid. Tuteneiboica. Unojita (?). Uracha. Utaca (?). Venados. Vende Flechas. Viayam. Viddaquimamar. Xarame. Xiabu. Yacdossa. Ybdacax. Yman. Ymic. Yorica. Ysbupue. Yurguimes. Zorquan.

Sa rezervom

 • Solano (Terocadame, Terocodame). Coahuila

Cofán uredi

Kolumbija, Ekvador. → Equatorial

Comecrudan uredi

SAD; Meksiko. →Velika porodica Hokan

Copallén uredi

Ekvador

Copehan uredi

SAD, California. →Velika porodica Penutian

Tribeleti (plemenca):Suisun, Tolenas.

Coran (Corachol) uredi

Meksiko. →Velika porodica Aztec-Tanoan, →porodica Juto-Asteci, ogranak Sonoran

Costanoan uredi

SAD, California. →Velika porodica Penutian

 • Costanoan (Costaños, Ohlone). od 8 glavnih plemenskih grupa:
  • Monterey (Rumsen), jezik nestao 1940.
  • San Francisco (Ramaytush), 1,400 (1770), jezik nestao 1820.
  • San Juan Bautista (Mutsun), jezik nestao 1940.
  • San Pablo (Karkin), jezik nestao 1850.
  • Santa Clara (Tamyen),
  • Santa Cruz (Awaswas), jezik nestao 1880.
  • Soledad (Chalon)). 2,000 (1770). Jezik nestao 1920.
  • Chochenyo (Chocheño), okrug Alameda.

Cuitlatec uredi

Meksiko. Izolirani ili →Velika porodica Macro-Chibchan (?)

Culli uredi

Peru. →Velika porodica Andean.

Cunan uredi

Panama; Kolumbija. →Velika porodica Macro-Chibchan, →porodica Chibchan

Diaguitan uredi

Argentina.

Erikbaktsá uredi

Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

 • Erikbaktsá (Rikbaktsa, Canoeiro, Erigpaktsa), Mato Grosso.

Esmeralda uredi

Ekvador. → Equatorial

Esselenian uredi

SAD, California. →Velika porodica Hokan

Eyak uredi

SAD, Alaska. Velika porodica Na-Déné

 • Eyak. Delta rijeke Copper.

Fulnio uredi

Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

 • Fulnio (Fulni-ô, Karnijó de Águas, Yatê, Karnijó), Pernambuco.

Gamelas uredi

Brazil.

(Je) uredi

Brazil. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge, porodica Ge-Caingangan.

 • Jeico (Jaico)
 • Kayapo (Caiapó)Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Goias, Sao Paulo

Timbira

Akwe

Acroa

Gorgotoqui uredi

Bolivija

Goyatacan uredi

Guahiban uredi

Venezuela, Kolumbija. → Equatorial.

 • Chiricoa,
 • Churoya,
 • Guahíbo (Guajibo, Jivi), rijeka Apure, Venezuela i Arauca, Kolumbija; 25,000,
 • Guayavero (Guayabero), rijeka Meta, Kolumbija, 1.000 osoba.
 • Kuiva (Cuiba, Cuiva). Rijeke Vichada i Arauca, Kolumbija, i Apure, Venezuela, 2.000 osoba.

Guamo uredi

Venezuela

Guarauan uredi

Venezuela. →Velika porodica Macro-Chibchan.

Guatoan uredi

Bolivia; Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

 • Guato, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul.

Guaycuran (Waicurian) uredi

Meksiko, Baja California Sur. →Velika porodica Hokan (?)

Guaycuruan (Guaicuruan) uredi

Argentina; Brazil; Bolivija; Paragvaj. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan, →porodica Mataco-Guaycuruan

Harakmbet uredi

Peru

Huamói uredi

Brazil

Huarian uredi

Brazil

Huarpean uredi

Argentina. Klasificirani različito u phylum Ge-Pano-Carib (?), ili u →Veliku porodicu Macro-Chibchan (?)

Huavean uredi

Meksiko. Izolirani

Huitotoan uredi

Kolumbija. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Cariban, porodica Bora-Huitotoan

Humaguaka uredi

Iroquoian uredi

Kanada, Ontario; SAD. →Velika porodica Macro-Siouan

Itonaman uredi

Bolivija. →Velika porodica Macro-Chibchan.

Janambrian uredi

Tamaulipas, Meksiko

 • Janambre
 • Pisone (?), Naola (Naolan) Tamaulipas: Jezik nestao sredinom 20. stoljeća. Područje planina Sierra Madre Oriental, blizu Tule.

Jicaquean uredi

Honduras. →Velika porodica Hokan

Jirajaran uredi

Venazuela. →Velika porodica Macro-Chibchan.

Jivaroan uredi

Ekvador, Peru. → Equatorial

Paltan

Kalapooian uredi

SAD, Oregon. →Velika porodica Penutian

Kamsá (Mocoa) uredi

Kolumbija. → Equatorial.

Karankawan uredi

SAD, Texas.

Keresan uredi

SAD, New Mexico.

Kiowan uredi

SAD, Prerije. →Velika porodica Aztec-Tanoan →ogranak Kiowa-Tanoan

Kitunahan (Kutenai) uredi

SAD; Kanada

Koaia uredi

Brazil

 • Kwazá (Koaia, Coiá. Arara). Rondônia.

Koluschan uredi

SAD, Alaska. Velika porodica Na-Déné

Kukurá uredi

Brazil. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Cariban.

Kulanapan uredi

SAD, California. →Velika porodica Hokan

Kusan (Coos) uredi

SAD, Oregon. →Velika porodica Penutian

Kwakiutlan uredi

Kanada, British Columbia. →Velika porodica Wakashan

Lecan uredi

Bolivia. →Velika porodica Andean,

Lencan uredi

Honduras, Salvador. Izolirani ili →Velika porodica Macro-Chibchan (?)

Lorenzan uredi

Peru.Equatorial, → Macro-Arawakan

Lulean uredi

Argentina. Često se povezuju u 'Veliku porodicu' Lule-Vilelan. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan.

Lutuamian uredi

SAD, California, Oregon; Oklahoma. →Velika porodica Penutian

Machacalian uredi

Brazil. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

 • Kapoxó (Kaposó)
 • Kumanaxó (Kumanaso/ Cumanaxô). Minas Gerais.
 • Macuni (Makoni, Moaquanhi), Minas Gerais.
 • Maxakali (Maxacali, Machaculi, Maxakuli, Masakari, Maxakari). Minas Gerais, Bahia.
 • Monoxó (Monosó, Monaxó, Monã-txiu).- Bahia, Minas Gerais.
 • Pañame (Panhame), Minas Gerais
 • Paraxim (Paraxín), Minas Gerais.

Mainan (Omurano) uredi

Peru

Makú uredi

Brazil, Venezuela. → Macro-Tucanoan.

Makuráp uredi

Brazil. Makuráp

Manguean uredi

Honduras; Nikaragva; Meksiko, Chiaps. →Velika porodica Oto-Manguean.

Mariposan (Yokuts) uredi

SAD, California. →Velika porodica Penutian

Mascoian uredi

Paragvaj. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan.

Mataco-Macan uredi

Paragvaj; Argentina. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan, →porodica Mataco-Guaycuruan

Matanawí uredi

Brazil. →Velika porodica Macro-Chibchan, porodica Muran

Mayan uredi

Meksiko, Belize, Gvatemala, Honduras.

Misumalpan (Misuluan) uredi

Honduras; Nikaragva. →Velika porodica Macro-Chibchan

Mixe-Zoquean uredi

Mixtecan uredi

Meksiko. →Velika porodica Oto-Manguean.

Moquelumnan uredi

SAD, California. →Velika porodica Penutian

Mosetenan uredi

Bolivija. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan.

Moviman uredi

Bolivija. → Macro-Tucanoan.

Munichean uredi

Peru. → Macro-Tucanoan

Muran uredi

Brazil. →Velika porodica Macro-Chibchan

Murato uredi

Peru. →Velika porodica Andean ili Equatorial.

Muskhogean uredi

SAD, Alabama, Georgia, Florida, Mississippi. →Velika porodica Macro-Algonquian

Nahuatlan uredi

Meksiko; Gvatemala; Kostarika; Nikaragva, Salvador; Honduras; Panama. →Velika porodica Aztec-Tanoan, →porodica Juto-Asteci.

Natchesan uredi

SAD, Mississippi. →Velika porodica Macro-Algonquian

Natú uredi

Brazil

Nhambicuaran uredi

Brazil. →Velika porodica Ge-Pano-Carib

Nootkan uredi

Kanada, British Columbia /otok Vancouver/; SAD, Washington. Pripadaju porodici Wakashan.

Ofayé uredi

Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

 • Ofayé (Opaye, Ofayé-Xavante, Opayé-Xavante), Mato Grosso do Sul.

Olivean uredi

Meksiko

Oti uredi

Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

 • Oti (Oti-Xavante, Oti-Chavante), Sao Paulo.

Otomacan uredi

Venezuela. → Equatorial.

Otomian (Oto-Pamean) uredi

Meksiko. →Velika porodica Oto-Manguean.

Palaihnihan uredi

SAD, California. →Velika porodica Hokan

Pankaruru uredi

Brazil

Panoan uredi

Brazil; Peru; Bolivija. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan, →porodica Pano-Tacanan Amahuaca (Amawaka), Peru, Brazil,

Chama

Pataxó uredi

Brazil

Payan uredi

Honduras. Izolirani ili →Velika porodica Macro-Chibchan (?)

Peban (Peba-Yaguan) uredi

Peru. →phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Cariban.

Piman uredi

SAD, Arizona; Meksiko. →Velika porodica Aztec-Tanoan, →porodica Juto-Asteci, ogranak Sonoran.

Popolocan uredi

Meksiko. →Velika porodica Oto-Manguean.

Puelche uredi

Argentina. →Velika porodica Andean

Puinavean uredi

Kolumbija, Brazil. → Macro-Tucanoan.

Pujunan uredi

SAD, California. →Velika porodica Penutian

Puquinan uredi

Bolivija

Puri-Coroado uredi

Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

Puruborá uredi

Quechuan uredi

Peru; Bolivija; Argentina; Kolumbija; Ekvador; Čile. → Andean, → Quechumaran.

Quoratean uredi

SAD, California. →Velika porodica Hokan

Rama uredi

Nikaragva; Kostarika. →Velika porodica Macro-Chibchan.

Sabelan uredi

Ekvador. → Phylum Andean-Equatorial, → Velika porodica Andean

Salinan uredi

SAD, California. →Velika porodica Hokan

Salishan uredi

SAD, Washington, Oregon, Montana; Kanada, British Columbia.

Salivan uredi

Venezuela, Kolumbija. →Equatorial.

Serian uredi

Meksiko. →Velika porodica Hokan

Shahaptian uredi

SAD, Washington, Oregon, Idaho. →Velika porodica Penutian

Shastan uredi

SAD, California. →Velika porodica Hokan

Shoshonean uredi

SAD, California, Oregon, Idaho, Arizona, Utah, Colorado, Nevada. →Velika porodica Aztec-Tanoan, →porodica Juto-Asteci.

Simacuan uredi

Peru. → Macro-Tucanoan.

Siouan uredi

SAD; Kanada. →Velika porodica Macro-Siouan

Skittagetan /Haida/ uredi

SAD, Alaska; Kanada, British Columbia. Velika porodica Na-Déné

Tacanan uredi

Bolivija, Peru. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Panoan, →porodica Pano-Tacanan

Takilman uredi

SAD, Oregon. →Velika porodica Penutian

Talamancan uredi

Kostarika, Panama. →Velika porodica Macro-Chibchan

Tamaulipecan uredi

Tamaulipas, Meksiko

Tanoan uredi

SAD, New Mexico, Texas. →Velika porodica Aztec-Tanoan, →ogranak Kiowa-Tanoan

Taracahitian uredi

Meksiko. →Velika porodica Aztec-Tanoan, →porodica Juto-Asteci, ogranak Sonoran.

Tarascan uredi

Meksiko. → Izolirani; možda →Velika porodica Macro-Chibchan (?)

Tarairiú uredi

Brazil

Taruma uredi

Gvajana i Brazil. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Cariban; po drugoj klasifikaciji u Equatorial.

 • Taruma, Amazonas, Brazil; kasnije Britanska Gvajana.

Tequistlatecan uredi

Meksiko. →Velika porodica Hokan

Teremembé uredi

Timotean uredi

Venezuela. →Equatorial.

Timuquanan uredi

SAD, Florida, Georgia. . /prema njihovom vjerovanju oni su Taino-porijekla./

Tiniguan uredi

Kolumbija

Tlapanecan uredi

Meksiko, Salvador, Nikaragva. →Velika porodica Hokan, po novijoj klasifikaciji Oto-Manguean.

Tonikan uredi

SAD, Mississippi. →Velika porodica Macro-Algonquian

Tonkawan uredi

SAD, Texas. →Velika porodica Macro-Algonquian

Totonacan uredi

Meksiko.

Trumaian uredi

Brazil. → Equatorial.

Tucanoan uredi

Kolumbija; Ekvador; Peru; Brazil. → Macro-Tucanoan

Tucunan uredi

Brazil. → Macro-Tucanoan.

 • Tucuna (Tukuna, Ticuna, Tikuna).

Tupian uredi

Brazil. → Equatorial

Arikém

 • Arikem (Ariquem, Ariqueme, Ariquen, Ariquemes, Arikên, Arikeme, Arikéna), Rondônia, Brazil.
 • Kabishiana (Kabixiana), Rondônia, Brazil.
 • Karitiána (Caritiana, Caratiana), Rondônia, Brazil.

Awetí

 • Auetö (Aueti, Awetí, Auêtê), Mato Grosso, Brazil.

Jurúna

 • Jurúna (Juruna, Yuruna, Yudjá), Pará, Mato Grosso.
 • Manitsauá (Manitsawa), Mato Grosso.
 • Shipaya (Xipaya, Shipaya, Xipaia, Sipáya, Chipaia), Pará.

Mawé Satere

 • Mawé (Maue, Sataré-Mawé, Sateré-Mau´w, Mauhé, Maué, Andirá, Magúe), Amazonas, Pará.

Mondé

 • Aruá, Rondônia, Mato Grosso.
 • Cinta Larga (Matétamãe), Mato Grosso, Rondônia.
 • Digút (Gaviăo)
 • Zoró, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia.
 • Mekém (Mekén, Mequém, Mekhem, Michens), Rondônia.
 • Mondé (Salamai, Sanamaikã, Salamay, Sanamay, Sanaymaká), Rondônia.
 • Suruí (Suruí Paíter, Paíter), Rondônia.

Mundurukú

 • Kuruáya (Kuruaia, Curuáia, Curuahe, Curuaya, Kuruaie, Kururiá), Pará.
 • Mundurukú (Mundurucu), Pará, Amazonas.

Puruborá

Ramaráma (Rama-rama, Itangá), Rondônia.

 • Itogapid (Itogapúk, Ntogapíd, Ntogaapig, Itogapúque), Mato Grosso, Rondônia.
 • Káro (Arara, Karo), Rondônia.
 • Uruku (Urukú, Urucu), Rondônia.
 • Urumí, Rondônia.

Tuparí

 • Amniapé (Koaratúra), Rondônia.
 • Kanoê (Canoe, Kanoé, Kapixaná, Kapisaná, Kapisaña), Rondônia.
 • Kepkiriwát (Kepikiri-uat, Quêpiquiriuáte), Rondônia.
 • Makuráp (Macurap/ Macurápe), Rondônia.
 • Mekens, Rondônia.
 • Tuparí, Rondônia.
 • Wayoró (Ajuru, Waioró), Rondônia.

Tupí-Guaraní

Tusha uredi

Brazil

Tuyoneiri uredi

Peru → Equatorial

Uchean uredi

SAD, Jugoistok. →Velika porodica Macro-Siouan

Uru-Chipaya uredi

Bolivija. → Equatorial, → Macro-Arawakan

Vilelan uredi

Argentina

Waiilatpuan (Wailatpuan) uredi

SAD, Oregon. →Velika porodica Penutian

Washoan uredi

SAD, Nevada, California. →Velika porodica Hokan

Weitspekan uredi

SAD, California. Velika porodica Macro-Algonquian, → ogranak Ritwan.

Wishoskan uredi

SAD, California. Velika porodica Macro-Algonquian, → ogranak Ritwan.

Xincan uredi

Gvatemala. Izolirani ili →Velika porodica Macro-Chibchan.

Xokó uredi

Brazil

 • Xokó (Chocó, Xocó, Txokó), Sergipe, Alagoas, Ceara, Pernambuco

Xukuru uredi

Brazil

 • Xukuru (Shucurú, Xucuru) Pernambuco, Paraiba.

Yabutian uredi

Brazil, Rondônia. →Phylum Ge-Pano-Carib, →Velika porodica Macro-Ge.

Yahgan uredi

Čile. →Velika porodica Andean

Yakonan uredi

SAD, Oregon. →Velika porodica Penutian

Yanan uredi

SAD, California. →Velika porodica Hokan

Yaruro uredi

Venezuela. → Equatorial

Yukian uredi

SAD, California.

Yuman uredi

SAD, California, Arizona; Meksiko. →Velika porodica Hokan

Yuncan uredi

Ekvador, Peru. →Velika porodica Macro-Chibchan.

Yuracarean uredi

Blivija. → Equatorial.

Yuri uredi

Brazil. → Macro-Tucanoan.

 • Yuri (Juri, Juri-Taboca), Amazonas.

Yurimangi uredi

Kolumbija. →Velika porodica Hokan (?)

 • Yurumanguí (Yurumangui, Yurumangi), Valle de Cauca. Klasificirani u Hokan i Chibchan govornike, nestali.

Zamucoan uredi

Paragvaj. →Equatorial.

Zaparoan (Zaparan) uredi

Peru; Ekvador. →Velika porodica Andean

Zapotecan uredi

Meksiko. →Velika porodica Oto-Manguean.

Zunian uredi

SAD, New Mexico. →Velika porodica Penutian (?). Po starijoj klasifikaciji činila je dio Velike porodice Uto-Aztec-Tanoan, danas nepriznata.

 • Zuñi (Ashiwi). Zuni Reservation, Novi Meksiko.