Suradnik:Zeljko/ref narodi

Ej salaši Na sjeveru Bačke U vama su Pisme bunjevačke

A tambura Tako lipo svira K'o da note Par slavuja dira

Ni svatova Nigdi taki nema K'o kad bačo Kćer na udaj sprema

Na snaši se Bili šlajer vije K'o kad zimi Snig salaš pokrije

Ej Bunjevci Na sjeveru Bačke Sačuvajte Pisme bunjevačke

Pivajte ih Još puno godina Vaša'j grana mala Al je fina

I lumpujte Al lipo, polako Nek se divi I nek vidi svako

Pa nek vranci Otkidaju štranjge Kad se krenu Momci na vašange