Sustavni programi

Sustavni programi (engl. system software) jesu programi koji su napravljeni za pogon sklopovlja računala i služe kao osnovica za pokretanje aplikacijskih programa. Kao primjer sustavnih programa jest: BIOS, firmware, operacijski sustav, programski alati...