Sveučilišni prvostupnik

Sveučilišni prvostupnik (baccalaureus), odnosno sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) ili bakalaureat (lat. baccalaureus; eng. Bachelor's Degree) akademski je stupanj koji se (uglavnom u anglosaksonskim zemljama) stječe nakon četiri godine školovanja na visokoškolskoj ustanovi. Prema hrvatskom visokoškolskom sustavu, bakalaureat bi odgovarao diplomi prema starom sustavu studiranja, a prema novom sustavu studiranja u skladu s Bolonjskom deklaracijom, to je akademski stupanj prvostupnika koji se stječe nakon tri ili četiri godine studiranja prikupljanjem određenog broja ECTS bodova, nakon kojeg slijedi akademski stupanj magisterija struke (koji odgovara diplomi prema starom sustavu studiranja.)

Kratica naziva je univ. bacc. uz naznaku struke (na primjer: univ. bacc. arh., univ. bacc. oec., univ. bacc. iur. i slično) i stavlja se iza imena i prezimena osobe.[1]

Postoji više sustava podjela bakalaureata; osnovni čine dvije kategorije:

IzvoriUredi