Tachi (mač)

Tachi, vrsta hladnog oružja, dugi zakrivljeni japanski mač namijenjen konjanicima.

Tachi.