Kraljevina Tao-Klardžeti, gruz. ტაო-კლარჯეთის სამეფო, je izraz koji se kao konvencija od strane modernih povjesničara koristi za opisivanje povijesnih jugozapadnih gruzijskih kraljevstava i kneževina koje se danas nalaze na području sjeveroistočne Turske i njenih provincija Erzurum, Artvin, Ardahan i Kars. Na početku su se koristili samo izrazi za dvije najvažnije provincije Tao i Klardžeti koje su pokrivale gruzijske zemlje od “Gruzijske klisure” (tur. Gürcü Boğazı) na jugu do Malog Kavkaza na sjeveru.

Mapa kavkaške regije oko 1000. godine

Oblast se kroz povijest sastojala od sljedećih pokrajina: zapadno od Arsiani planina (tur. Yalnızçam Dağları) su bile Tao/Tayk, Klardžetija i Šavšetija, a na istoku Samche, Erušeti, Džavahetija, Artaanii Kola. Njihov zemljopis i reljef su određivale planine i porječja Čorohija (tur. Çoruh) i Mtkvarijka (tur. Kura).

Položaj Tao-Klardžetija na granici dviju velikih carstava Zapada i Istoka, kao i to da je kroz nju prolazio jedan od ogranaka Puta svile značio je da je bila predmetom raznih političkih utjecaja. Od 9. do 11. stoljeća tom su oblasti vladali tzv. Iberijski Bagratidi, i imala je važnu ulogu u ujedinjenju gruzijskih kneževina u jedinstvenu feudalnu državu 1008. godine.

Izvori uredi

 • Stephen of Taron: Histoire Universelle par Étienne Asolik de Taron, transl. F. Macler, 2e partie, livre III (888-1004), Paris 1917
 • Konstantin Porfirogenet: De Administrando Imperio, ed. G. Moravcsik and R.J.H. Jenkins, Dumbarton Oaks 1967
 • Aristakes Lastivert: Récit des malheurs de la nation arménienne, transl. M. Canard and H. Berberian, Brussels 1973
 • John Scylitzes: Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum, ed. I. Thurn, Berlin – New York 1973
 • Elishe: History of Vardan and the Armenian War, transl. R.W. Thomson, Cambridge, Mass. 1982
 • The Life of Kartli: Das Leben Kartlis. Eine Chronik aus Georgien. 300-1200, ed. G. Pätsch, Leipzig 1985
 • Life of John and Euthymius: B. Martin-Hisard, “La Vie de Jean et Euthyme: le statut du monastère des Ibères sur l'Athos”, Revue des Études Byzantines 49 (1991), 67-142
 • Yahyā ibn Sa‘īd al-Antākī: “Histoire de Yahya-Ibn-Sa‘ïd d’Antioche”, ed. and transl. I. Kratchkovsky and A. Vasiliev, Patrologia Orientalis 18 (1924), 700-833
  • “Histoire de Yahya-Ibn-Sa‘ïd d’Antioche”, ed. and transl. I. Kratchkovsky and A. Vasiliev, Patrologia Orientalis 23 (1932), 347-520
  • “Histoire de Yahyā ibn Sa‘īd d’Antioche”, ed. I. Kratchkovsky, transl. F. Micheau and G. Troupeau, Patrologia Orientalis 47 (1997), 373-559
 • Giorgi Merchule: Georgi Mertschule. Das Leben des Grigol von Chandsta, transl. S. Sardshweladse and H. Fähnrich, Jena 2000
 • Yovhannes Drasxanakertci: Histoire d'Arménie, transl. P. Boisson-Chenorhokian, Leuven 2004
 • Bruno Baumgartner, Studien zur historischen Geographie von Tao-Klarjeti, PhD-Dissertation, 2 Volumes, Vienna 1996 ("Studies on the historical Geography of Tao-Klarjeti", in German)

Vanjske poveznice uredi