Tektonski pokreti

Tektonski pokreti jest skupni naziv za sve pokrete i poremećaje u Zemljinoj unutrašnjosti koji su uzrokovani unutarnjim silama.

vidi: tektonika