Termidor

Termidor, jedanaesti je mjesec (od 19-20. srpnja do 17.-18. kolovoza) francuskog revolucionarnog kalendara, "mjesec vrućine".