Terminacije su odluke kneza, kapetana i generalnog providura.[1]

Pietro Valier, generalni providur za Dalmaciju, naredio je izradbu zbornika dukala i terminacija. Obje vrste dokukmenata nastale su unutar kneževe i općinske kancelarije.[1]

Poslije duždeve kancelarije u Mlecima, zadarska kancelarija bila je najvažnija kancelarija mletačke države.[1]

Generalni providur donosio je terminacije zakonske snage koje se nisu mogle ukinuti, no starije dukale i terminacije nije mogao ukinuti.[2]

Vidi Uredi

Izvori Uredi