Točka (geometrija)

Točka je u geometriji najmanji objekt kojem se može odrediti samo položaj, a drugih izmjera nema, tj. dimenzije duljina, površina i obujam točke su jednaki nuli. Smatra se najosnovnijim dijelom bilo koje dimenzije te se ne može podijeliti na jednostavnije dijelove.

Točke u Euklidskoj geometriji

uredi

U Euklidskoj geometriji točke se smatraju najosnovnijim dijelom prostora. U ravnini točka je definirana uređenim parom brojeva gdje prvi predstavlja udaljenost točke od  -osi, a drugi udaljenost točke od  -osi. Poopćenjem točka je definirana  -torkom od   elemenata gdje je n dimenzija prostora u kojemu se nalazi točka. Tako je točka u trodimenzionalnom prostoru definirana uređenom trojkom   gdje  ,   i   označavaju redom širinu, visinu i dubinu.

Pravac je beskonačan skup točaka oblika   gdje su   i d konstante, a n je dimenzija prostora.

Nedovršeni članak Točka (geometrija) koji govori o geometriji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.