Toster

Toster ime je za kućanski aparat koji uobičajeno rabi struju za svoj rad, koji služi za prepekavanje proizvoda od kruha. Također postoje i tosteri sa kojima se može prepeći kruh preko otvorene vatre ili preko plamena.

Klasični dizajn automatskog eletkričnog tostera u kromu, sa dva procjepa za umetanje kruha