Tounjčica je krška rijeka u Hrvatskoj, svojim tokom gotovo u potpunosti na području Korduna.

Tounjčica
Tounjski most
Duljina 12,5 km
Površina porječja 122 km2
Izvor Tounj, Hrvatska
Ušće rijeka Mrežnica kod sela Mrežnica
Pritoci Kukača, Rudnica
Države Hrvatska
Slijev crnomorski
Ulijeva se u Mrežnicu
Plovna od − do nije plovna

Opis Uredi

Glavna je pritoka Mrežnice i zbog toga se u prošlosti zvala Zapadna Mrežnica. Vodu joj daju ponornice iz ogulinsko-modruške doline. Izvire iz prostrane tristotinjak metara duboke spilje ispod brda Krpel u mjestu Tounj. Ispitivanjima je utvrđeno da je vrelo Tounjčice povezano sa Zagorskom Mrežnicom, rijekom čije se vode akumuliraju u umjetnom jezeru Sabljaci kod Ogulina. Izgradnjom HE Gojak 1959. porječje rijeke Mrežnice smanjeno je za oko 40% i ljeti Tounjčica u gornjem toku često ima izrazito niski vodostaj.

Tok rijeke može se podijeliti u dva karakteristična djela. Prvi dio od izvora do sela Ožanića i drugi dio od Ožanića do ušća u Mrežnicu. Ukupna duljina toka rijeke je 12,5 km.

 
Tounjčica

Prvim dijelom toka rijeka teče izrazito uskim kanjonom. U Tounju se nalazi i poznati stari kameni most. Izgrađen je 1775. god., a 1836. god. nadograđen je još jednim katom, kako bi se ublažio nagib ceste. Kilometar prije nego što će proteći kraj sela Ožanića Tounjčica ulazi u uzak dvjestotinjak metara dubok kanjon s najvišim i najljepšim slapovima. U Ožanićima Tounjčica prima pritoku Rudnicu.

Nizvodno od Ožanića rijeka je znatno šira, a korito je izbrazdano dugačkim jamičastim sedrenim barijerama. Kod ostataka stare frankopanske tvrđave Ključ i istoimenog sela Tounjčica se ulijeva u Mrežnicu.

U izvorišnom dijelu rijeke živi stenoendem ogulinska špiljska spužvica (Eunapius subterraneus), jedina podzemna slatkovodna spužva na svijetu. Osim u špilji Tounjčici, pronađena je na još svega šest lokaliteta - u špilji u kamenolomu Tounj, špilji Zala (Mikašinoviča špilji), špiljama na izvorima Gojak i Rudnice, Crnačkoj špilji i jami Mandelaja, svi u Hrvatskoj. Ova izuzetno rijetka spužva se smatra ugroženom vrstom jer je izravno ugrožavaju ilegalna odlagališta smeća, kanalizacija te kamenolom u Tounju. Zbog svega toga je Karst Waters Institute iz Virginie, SAD, ovo područje 2003. god. proglasio jednim od deset najugroženijih krških ekolo ških sustava na svijetu.

U rijeci živi i potočna i kalifornijska pastrva, štuka, mrena, podust, plotica, klen, linjak i grgeč. Bogatiji ribom je donji tok rijeke od Ožanića nizvodno, dok je gornji dio, zbog često vrlo niskog vodostaja siromašan ribom i nastanjen uglavnom klenom.

Donji tok rijeke Tounjčice je miniran, i to obje obale.

Vrela Uredi

Vanjske poveznice Uredi