Tradicija je prije svega usmena predaja znanja, vještina, načina ponašanja i običaja unutar jedne kulture ili skupine ljudi. No, korištenje te riječi nije uvijek jednoznačno. Između ostalog, pod tradicijom se podrazumijeva

  • usmena predaja kao takva
  • prenošenje znanja o uobičajenom
  • običaji, konvencije, starodavni narodni običaji
Njega stare tradicije na selu

Tradicija je u tom smislu kulturno nasljeđe koje se prenosi s generacije na generaciju. Tu spadaju i naučeno znanje, i umjetnički zanati kao i rituali, moralna pravila i hranidbeni običaji.

Tradicijom podrazumijevamo očuvanje kulture i običaja jednog naroda.

Nedovršeni članak Tradicija koji govori o kulturi treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.