Trajanov most

Trajanov most

Trajanov most podignut je 104. - 105. godine na rijeci Dunav između rumunjskog grada Drobeta-Turnu Severin i srbijanskog grada Kladova, tijekom drugog pohoda rimskog cara Trajana na Dačane.

Most, najduži u Rimskom Carstvu, bio je izgrađen od kamena, cigle, morta i drveta; dugačak 1135 metara, s drvenim lukovima 19 m iznad vode i 20 stupova visine od 45 metara i širine 19 metara, a dizajnirao ga je Apolodor iz Damaska (Apolodor Damašćanski). Most je srušen 20 godina kasnije po zapovjedi cara Hadrijana. Izgled mosta je uklesan na Trajanovom stupu u Rimu.

Rijeka je oko 800 metara široka na ovom mjestu. Most se sastojao od dvadeset lukova, poduprtih kamenih stupovima, od kojih je nekoliko još uvijek vidljivo za nižeg vodostaja Dunava.