Transkompilator

Transkompilator je vrsta kompilatora koji prevodi sa jednog višeg jezika na drugi npr: sa Pascala na C.