Trgovački sudovi u Hrvatskoj

Trgovački sudovi u Republici Hrvatskoj dio su sudbene vlasti, koji su kao specijalizirani sudovi ovlašteni odlučivati u onim sporovima koji su zakonom stavljeni u njihov djelokrug.

Zgrada Trgovačkog suda u Zagrebu

Ovlasti trgovačkih sudova

uredi

Provode suđenja u parničnome postupku u prvome stupnju u trgovačkim sporovima, sporovima u povodu osnivanja, rada, prestanka i članstva u trgovačkim društvima, plovidbenim, zrakoplovnim i autorskim sporovima i sporovima o zaštiti i uporabi izuma, ali i u drugim sporovima.

Iako samo neki od njih sude u rješavanju sporova koji se tiču brodova i plovidbe na moru i unutarnjim vodama i sporova na koje se primjenjuju propisi pomorskog prava, kao i sporova koji se odnose na zaštitu i uporabu pronalazaka, uzoraka, modela i žigova, prava na uporabu tvrtke i sporova iz automatskog prava.

Pored toga, prvostupanjski trgovački sudovi provode stečajne postupke, likvidacije, postupke gospodarskih prijestupa, vode sudske registre u koje se upisuju trgovačka društva, provode izvanparnične i ovršne postupke te obavljaju druge poslove određene zakonom (pravosudna uprava, ostvarivanje prava na pristup informacijama i sl.).

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske ustanovljen je kao drugostupanjski sud za područje cijele Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu.

Popis trgovačkih sudova

uredi

Od 30. prosinca 2010. postoji sedam trgovačkih sudova u Hrvatskoj.[1]

 1. Trgovački sud u Bjelovaru, za područja: Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije;
 2. Trgovački sud u Osijeku, za područja: Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije;
 3. Trgovački sud u Rijeci, za područja: Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije;
 4. Trgovački sud u Splitu, za područja: Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije;
 5. Trgovački sud u Varaždinu, za područja: Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije;
 6. Trgovački sud u Zadru, za područja: Zadarske i Šibensko-kninske županije;
 7. Trgovački sud u Zagrebu, za područja: Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije i Grada Zagreba.
 
Ustroj sudova do 2010.

Do 2010. postojali su ovi sudovi:

 1. Trgovački sud u Bjelovaru
 2. Trgovački sud u Dubrovniku
 3. Trgovački sud u Karlovcu
 4. Trgovački sud u Osijeku
 5. Trgovački sud u Pazinu
 6. Trgovački sud u Rijeci
 7. Trgovački sud u Sisku
 8. Trgovački sud u Slavonskome Brodu
 9. Trgovački sud u Splitu
 10. Trgovački sud u Šibeniku
 11. Trgovački sud u Varaždinu
 12. Trgovački sud u Zadru
 13. Trgovački sud u Zagrebu

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, koji je ustanovljen za područje Republike Hrvatske; ima sjedište u Zagrebu.

 
Ustroj sudova krajem 1997.
 
Ustroj od 1994. do 1997.
 
Okružni privredni sudovi (do 1994.)

Prijašnji ustroj trgovačkih sudova

uredi

Do 16. srpnja 1997. postojali su samo:

 1. Trgovački sud u Bjelovaru,
 2. Trgovački sud u Karlovcu,
 3. Trgovački sud u Osijeku,
 4. Trgovački sud u Rijeci,
 5. Trgovački sud u Slavonskome Brodu,
 6. Trgovački sud u Splitu,
 7. Trgovački sud u Varaždinu,
 8. Trgovački sud u Zagrebu,

te Visoki trgovački sud Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu

Okružni privredni sudovi

uredi
 1. Okružni privredni sud u Bjelovaru
 2. Okružni privredni sud u Karlovcu
 3. Okružni privredni sud u Osijeku
 4. Okružni privredni sud u Rijeci
 5. Okružni privredni sud u Slavonskome Brodu
 6. Okružni privredni sud u Splitu
 7. Okružni privredni sud u Varaždinu
 8. Okružni privredni sud u Zagrebu

te Viši privredni sud Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu

Do 22. siječnja 1994. trgovački su se sudovi nazivali okružnim privrednim sudovima, a Visoki trgovački sud bio je do 25. srpnja 1990. Viši privredni sud Socijalističke Republike Hrvatske.

Izvori

uredi
 1. Članak 20. i 22. Zakona o sudovima ("Narodne novine", br. 150/05., 16/07.)
 2. Članak 34.b i 34.c Zakona o parničnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. 4/77, 36/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 i 35/91) koji je u preuzet kao zakon Republike Hrvatske temeljem Zakona o preuzimanju Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01 i 117/03). - poveznica na gpp projekt
 3. Zakon o područjima i sjedištima sudova ("Narodne novine", br. 3/94., 104/97., 59/01., 121/05.)
 4. Zakon o teritorijalnoj nadležnosti i sjedištima općinskih, okružnih i okružnih privrednih sudova ("Narodne novine", br. 25/77. 50/78., 34/79, 44/79. i 3/81.)

Bilješke

uredi
 1. Zakon o područjima i sjedištima sudova, Narodne novine br. 144/2010.-3625. od 22. prosinca 2010., stupio na snagu 30. prosinca 2010.

Pogledajte i ove članke

uredi