Triglav (mitologija)

U slavenskoj mitologiji Triglav je troglavi bog. Objedinjuje u jednu cjelinu tri hipostazije bića: Javu, Navu i Pravu. Triglav je oličenje prostora u kojem se nalazi i živi čovjek. Čovjeku se daje sloboda volje i mogućnost da sam bira svoj put – pravilan ili nepravilan.

Prikaz Triglava na idolu iz Zbruča

vidi: