USB flash memorija (eng. USB Flash drive) je uređaj za pohranu podataka, koji se sastoji od NAND flash memorije s integriranim USB (eng. Universal Serial Bus) sučeljem.[1] USB memorija je najčešće vanjska memorija popularno nazvana "USB (memorijski) štapić,[2] odn. "USB (memory) stick" (eng. pen drive, thumb drive), lako prenosiva i malih dimenzija koja se s računalom spaja preko vanjskog USB porta. Mnogo je praktičnija od optičkih medija za pohranu kao npr. CD-a ili DVD-a zbog mogućnosti višestrukog zapisivanja i brisanja te veće mehaničke otpornosti.

USB štapić ili memorijski štapić

USB flash memorija sastoji se od četiri osnovna dijela:[1]

  • Standardni-A USB priključak - pruža fizičku vezu s računalom
  • USB memorijski kontroler - mali mikrokontroler s manjom količinom ROM-a i RAM-a
  • NAND flash memorijski čip - za spremanje podataka
  • Kristalni oscilator - proizvodi signal vremenskog vođenja (eng. clock signal) i kontrolira prijenos podataka

Izvori uredi

  1. a b techopedia.com - USB flash drive, pristupljeno 23. listopada 2013.
  2. Jezik, Vol.61 No.4-5, Str. 159-165, Marko Kovačić , Pokušaji doskakanja nekim...