UTC+9


UTC+9 je vremenska zona koja se koristi na sljedećim lokacijama:

UTC+9: plavo (prosinac), narančasto (lipanj), žuto (cijela godina), svjetloplavo – morska područja

Kao standardno vrijeme (cijela godina)Uredi

Kao standardno vrijeme (samo zima na sjevernoj hemisferi)Uredi

Kao ljetno vrijeme (samo ljeti na zapadnoj hemisferi)Uredi