Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji je međunarodni ugovor između država članica EU-a i Hrvatske čije je sklapanje i stupanje na snagu pravna pretpostavka za ostvarivanje članstva Hrvatske u Europskoj uniji i Europskoj zajednici za atomsku energiju. Ugovor je potpisan u Bruxellesu 9. prosinca 2011. godine.

██ Članice Europske unije od 1. srpnja 2013.

Službeni puni naziv Ugovora glasi: Ugovor između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Ugovor o pristupanju sastavljen je na 23 službena jezika Europske unije i na hrvatskom jeziku.

Ugovorom o pristupanju utvrđuje se da Hrvatska, nakon njegova stupanju na snagu, postaje stranka temeljnih ugovora EU-a. U njemu se ujedno utvrđuju uvjeti za primanje Hrvatske u članstvo EU-a, kao i prilagodbe primarnih i sekundarnih propisa EU-a koje su potrebne radi tog primanja u članstvo.

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji stupio je na snagu 1. srpnja 2013.

Pregovori uredi

Republika Hrvatska 21. veljače 2003. godine podnijela je zahtjev za članstvo u Europskoj uniji, kao država koja poštuje načela slobode, demokracije, poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda te vladavine prava, koja su zajednička svim državama članicama Europske unije. Zahtjev je podnesen Vijeću Europske unije, odnosno Helenskoj Republici koja je u to vrijeme predsjedavala Vijećem Europske unije.

Vijeće je Europske unije 14. travnja 2003. godine zadužilo Europsku komisiju da izradi mišljenje (franc. avis) o hrvatskom zahtjevu. U skladu s uobičajenim postupkom donošenja takvog mišljenja, Europska je komisija 10. srpnja 2003. godine Republici Hrvatskoj uputila tzv. upitnik s 4.560 pitanja vezanih uz ispunjavanje političkih, gospodarskih, pravnih i administrativnih uvjeta za članstvo u Europskoj uniji. Odgovori na upitnik uručeni su Europskoj komisiji 9. listopada 2003. godine. Europska je komisija 20. travnja 2004. godine donijela pozitivno mišljenje o zahtjevu Republike Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji. U njemu je Europska komisija pozitivno ocijenila sposobnost Republike Hrvatske za daljnji napredak prema članstvu u Europskoj uniji s obzirom na njezine mogućnosti zadovoljavanja uvjeta za članstvo utvrđenih na sastanku Europskog vijeća u Kopenhagenu 1993. godine, te u Madridu 1995. godine, kao i uvjeta utvrđenih u okviru Procesa stabilizacije i pridruživanja, a posebice uvjeta iz zakljucaka Vijeća Europske unije od 29. travnja 1997. godine, koji uključuju suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (ICTY) te regionalnu suradnju. Sukladno ovakvu mišljenju, Europska komisija preporučila je otvaranje pregovora s Republikom Hrvatskom o punopravnom članstvu.

Republika Hrvatska 18. lipnja 2004. godine u Bruxellesu, na zasjedanju Europskog vijeća, dobila je status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Na sjednici Vijeća Europske unije, održanoj u Bruxellesu 16. ožujka 2005. godine, doneseni su zaključci kojima je usvojen Pregovarački okvir za pregovore s Republikom Hrvatskom kojim su određeni metodologija, načela, sadržaj te struktura od 35 poglavlja pravne stečevine Europske unije u kojima su se vodili pregovori o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Pregovori o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji formalno su započeli u Luxembourgu 3. listopada 2005. godine, održavanjem prvog sastanka Međuvladine konferencije između država članica Europske unije i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, na kojem su razmijenjena Opća stajališta Republike Hrvatske i Europske unije.

Neposredno nakon formalnog otvaranja pregovora, započeo je postupak analitičkog pregleda i ocjene usklađenosti nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije (eng. screening), koji je uspješno završen u roku od godine dana, u listopadu 2006. godine. Svrha tog pregleda bila je utvrditi postojeće razlike u svakom poglavlju pregovora između zakonodavstva Republike Hrvatske te pravne stečevine Europske unije, s kojom je do trenutka pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji potrebno uskladiti nacionalno zakonodavstvo.[1]

Osnovni elementi Ugovora o pristupanju uredi

Tekst Ugovora o pristupanju sastoji se od osnovnog teksta koji ima četiri članka, te teksta Akta o uvjetima pristupanja Republike Hrvatske i prilagodbama Ugovora o Europskoj uniji, Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, s prilozima. Akt o pristupanju ima 55 članaka, 9 priloga, dva dodatka prilozima (popis postojećih mjera potpora i popis lijekova) te 1 protokol (o određenim aranžmanima u vezi s Kyotskim protokolom uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime).

Prigodom potpisivanja Ugovora o pristupanju države članice Europske unije i Republika Hrvatska potpisale su i Završni akt Međuvladine konferencije između država članica Europske unije i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske. U Završnom aktu naznačeni su tekstovi koji su sastavljeni i usvojeni na Međuvladinoj konferenciji (Ugovor o pristupanju i Akt o pristupanju), utvrđeni tekstovi koji se prilažu Aktu o pristupanju, te su uz priložene i određene izjave vezane uz provedbu Ugovora o pristupanju kao i tekstovi pisama razmjenom kojih se postigao dogovor između Europske unije i Republike Hrvatske o postupku obavješćivanja i savjetovanja za donošenje određenih odluka i drugih mjera u razdoblju koje prethodi pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Potpisivanje Ugovora uredi

Ugovor o pristupanju potpisan je u Bruxellesu 9. prosinca 2011. godine, na posebnoj svečanosti koja je prethodila sjednici Europskog vijeća. Ugovor o pristupanju i Završni akt, u ime Republike Hrvatske, potpisali su predsjednica Vlade Republike Hrvatske Jadranka Kosor i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović te čelnici 27 zemalja Europske unije.

Na početku svečanosti održani su kratki govori predsjednika Europskog vijeća Hermana Van Rompuya i poljskog premijera Donalda Tuska, čija je zemlja predsjedavala Unijom u zadnjem polugodištu 2011., zatim predsjednika Europske komisije Josea Manuela Barrosa, Parlamenta Jerzya Buzeka, predsjednika Ive Josipovića i predsjednice Vlade Republike Hrvatske Jadranke Kosor.

Redoslijed potpisivanja određen je abecedom, i to po izvornom nazivu zemlje. Prva zemlja koja je potpisala ugovor bila je Belgija, a posljednja Velika Britanija. Samo potpisivanje započelo je u 10,25 i trajalo je točno dvadeset minuta.

Država Ime i prezime Dužnost Potpisna stranica
  Belgija Elio Di Rupo predsjednik Vlade
 
  Bugarska Bojko Borisov predsjednik Vlade
  Češka Petr Nečas predsjednik Vlade
  Danska Helle Thorning-Schmidt predsjednica Vlade
  Njemačka Angela Merkel kancelarka
 
  Estonija Andrus Ansip predsjednik Vlade
  Irska Enda Kenny Taoiseach (predsjednik Vlade)
  Grčka Lucas Papademos predsjednik Vlade
  Španjolska José Luis Rodriguez Zapatero predsjednik Vlade
 
  Francuska Jean Leonetti ministar za Europu
  Hrvatska Ivo Josipović
Jadranka Kosor
predsjednik
predsjednica Vlade
  Italija Mario Monti predsjednik Vijeća ministara
  Cipar Demetris Christofias predsjednik
 
  Latvija Valdis Dombrovskis predsjednik Vlade
  Litva Dalia Grybauskaitė predsjednica
  Luksemburg Jean-Claude Juncker predsjednik Vlade, državni ministar
  Mađarska Viktor Orbán predsjednik Vlade
 
  Malta Lawrence Gonzi predsjednik Vlade
  Nizozemska Mark Rutte predsjednik Vlade, ministar za opće poslove
  Austrija Werner Faymann savezni kancelar
  Poljska Donald Tusk predsjednik Vlade
 
  Portugal Pedro Passos Coelho predsjednik Vlade
  Rumunjska Traian Basescu predsjednik
  Slovenija Borut Pahor predsjednik Vlade
  Slovačka Iveta Radičová predsjednik Vlade
 
  Finska Jyrki Katainen predsjednik Vlade
  Švedska Frederik Reinfeldt predsjednik Vlade
  Ujedinjeno Kraljevstvo David Cameron predsjednik Vlade

Postupak potvrđivanja i stupanje na snagu uredi

Prema odredbama Ugovora o pristupanju, kao datum njegovog stupanja na snagu utvrđen je 1. srpnja 2013. godine, pod uvjetom da ga sve države članice Europske unije i Republika Hrvatska ratificiraju u skladu sa svojim ustavnim odredbama, a svoje isprave o ratifikaciji polože kod Vlade Talijanske Republike do 30. lipnja 2013. To je i učinjeno, zaključno s Njemačkom koja je isprave položila 21. lipnja 2013. te time i formalno završila proces ratifikacije Ugovora.

 
Tijek ratifikacije.
Potpisnica Datum Institucija     Suzd. Položeno[2] Izv.
  Hrvatska 22. siječnja 2012. Referendum 67% 33% - 4. travnja 2012. [3]
9. ožujka 2012. Sabor 136 0 0 [4]
28. ožujka 2012. Predsjednik potpisano [5]
  Austrija 6. srpnja 2012. Savezno vijeće 53 2 0 8. kolovoza 2012. [6]
4. srpnja 2012. Nacionalno vijeće 152 7 0 [7]
9. srpnja 2012. Predsjednik potpisano [8]
  Belgija 13. prosinca 2012. Senat 60 0 0 14. lipnja 2013. [9]
24. siječnja 2013. Zastupnički dom 121 0 1 [10]
17. veljače 2013 Kralj potpisano [11]
30. siječnja 2013. Valonski parlament (regionalni)
(zajednička pitanja)
66 0 0 [12]
64 0 0 [13]
22. listopada 2012. Parlament njemačke zajednice 19 2 0 [14]
23. siječnja 2013. Parlament francuske zajednice 76 0 0 [15]
22. prosinca 2012 Regionalni Parlament Bruxellesa 76 2 1 [16]
22. veljače 2013. Zajednička komisija zajednica 81 0 2 [17]
27. veljače 2013. Flamanski parlament (regionalni)
(zajednička pitanja)
107 0 0 [18]
112 0 0 [18]
24. svibnja 2013. Skupština Komisije francuske zajednice 51 0 0 [19]
  Bugarska 17. veljače 2012. Narodna skupština 180 0 0 19. travnja 2012. [20]
28. veljače 2012. Predsjednik potpisano [21]
  Cipar 3. svibnja 2012. Zastupnički dom 56 0 0 11. lipnja 2012. [22]
18. svibnja 2012. Predsjednik potpisano [23]
  Češka 25. travnja 2012. Senat 59 0 0 4. srpnja 2012. [24]
8. lipnja 2012. Zastupnički dom 151 0 13 [25]
26. lipnja 2012. Predsjednik potpisano [26]
  Danska 2. svibnja 2013. Parlament 113 0 0 29. svibnja 2013. [27]
8. svibnja 2013. Kraljica Potpisano [28]
  Estonija 12. rujna 2012. Skupština 75 0 0 24. listopada 2012. [29]
18. rujna 2012. Predsjednik potpisano [30]
  Finska 18. prosinca 2012. Parlament 131 34 0 6. svibnja 2013. [31]
15. ožujka 2013. Predsjednik potpisano [32]
uklj.   Ålandski Otoci 3. svibnja 2013. Parlament izglasano [33]
  Francuska 15. siječnja 2013. Senat izglasano 20. ožujka 2013. [34]
17. siječnja 2013. Nacionalna skupština izglasano [35]
28. siječnja 2013. Predsjednik potpisano [36]
  Grčka 30. listopada 2012. Parlament 283 0 0 27. prosinca 2012. [37]
5. studenog 2012. Predsjednik potpisano [38]
  Irska 26. lipnja 2012. Senat izglasano 8. listopada 2012. [39]
19. lipnja 2012. Zastupnički dom izglasano [40]
9. srpnja 2012. Predsjednik potpisano [41]
  Italija 28. veljače 2012. Senat 216 2 22 10. travnja 2012 [42]
15. veljače 2012. Zastupnički dom 483 2 30 [43]
29. veljače 2012. Predsjednik potpisano [44]
  Latvija 22. ožujka 2012. Parlament 79 0 0 6. lipnja 2012. [45]
2. travnja 2012. Predsjednik potpisano [46]
  Litva 26. travnja 2012. Parlament 87 2 6 20. lipnja 2012. [47]
8. svibnja 2012. Predsjednik potpisano [48]
  Luksemburg 9. listopada 2012. Zastupnički dom 59 0 0 17. siječnja 2013. [49]
29. studenoga 2012. Veliki vojvoda potpisano [50]
  Mađarska 13. veljače 2012. Nacionalna skupština 334 0 5 22. ožujka 2012. [51]
14. veljače 2012. Predsjednik potpisano [52]
  Malta 5. ožujka 2012. Zastupnički dom 69 0 0 2. travnja 2012. [53]
  Nizozemska 16. travnja 2013. Senat 58 12 0 31. svibnja 2013. [54]
5. veljače 2013. Zastupnički dom 115 31 0 [55]
18. travnja 2013. Kraljica potpisano [56]
  Njemačka 7. lipnja 2013. Savezno vijeće 69 0 0 21. lipnja 2013 [57]
16. svibnja 2013. Savezna skupština 583 0 6 [58]
14. lipnja 2013. Predsjednik potpisano [59]
  Poljska 4. listopada 2012. Senat 76 0 0 12. veljače 2013. [60]
14. rujna 2012. Zastupnički dom 431 0 1 [61]
19. prosinca 2012. Predsjednik potpisano [62]
  Portugal 21. rujna 2012. Nacionalna skupština 206 0 24 19. prosinca 2012. [63]
14. studenoga 2012. Predsjednik potpisano [64]
  Rumunjska 26. lipnja 2012. Parlament 378 0 0 2. kolovoza 2012. [24]
2. srpnja 2012. Predsjednik potpisano [65]
  Slovačka 1. veljače 2012. Nacionalno vijeće 145 0 0 19. ožujka 2012. [66]
17. veljače 2012. Predsjednik potpisano [67]
  Slovenija 2. travnja 2013 Državni sabor 82 0 0 18. lipnja 2013. [68]
10. travnja 2013. Predsjednik potpisano [69]
  Španjolska 24. listopada 2012. Senat 266 0 0 8. siječnja 2013. [70]
11. listopada 2012. Zastupnički kongres 282 0 0 [71]
30. listopada 2012. Kralj potpisano [72]
  Švedska 7. studenoga 2012. Parlament 280 20 0 8. siječnja 2013. [73]
  Ujedinjeno Kraljevstvo 27. studenoga 2012. Dom pučana izglasano 20. svibnja 2013. [74]
21. siječnja 2013. Dom lordova izglasano [75]
31. siječnja 2013. Kraljica potpisano [76]
uklj.   Gibraltar Parlament
  EU 1. prosinca 2011. Europski parlament 564 38 32 [77]
5. prosinca 2011. Vijeće EU potpisano [78]

Izvori uredi

 1. Konačni prijedlog zakona o povrđivanju. Inačica izvorne stranice arhivirana 8. ožujka 2012. Pristupljeno 9. ožujka 2012. journal zahtijeva |journal= (pomoć)
 2. Deposition details
 3. Službeni potpuni rezultati državnog referenduma. Državno izborno povjerenstvo. Inačica izvorne stranice arhivirana 25. siječnja 2012. Pristupljeno 16. veljače 2012.
 4. Sabor ratificirao ugovor o pristupanju Europskoj uniji. Pristupljeno 9. ožujka 2012. |url-status=dead zahtijeva |archive-url= (pomoć)
 5. Vijesti Veleposlanstva Hrvatske. Veleposlanstvo RH u Italiji. 28. ožujka 2012. Inačica izvorne stranice arhivirana 19. kolovoza 2010. Pristupljeno 11. travnja 2012.
 6. Austrija ratificirala hrvatski pristupni ugovor [Austria ratifies Croatian accession treaty]. Pristupljeno 6. srpnja 2012.
 7. Austrijski parlament ratificirao hrvatski pristupni ugovor. Pristupljeno 4. srpnja 2012.
 8. Fischer potpisao hrvatski pristupni ugovor. Pristupljeno 9. srpnja 2012. |url-status=dead zahtijeva |archive-url= (pomoć)
 9. Fiche du dossier. Pristupljeno 10. siječnja 2013.
 10. Belgijski zastupnički dom odobrio hrvatski pristupni ugovor. Pristupljeno 24. siječnja 2013.
 11. Fiche du dossier. Pristupljeno 4. ožujka 2013.
 12. N° : 710 (2012-2013) 1
 13. N° : 711 (2012-2013) 1
 14. Beitritt Kroatien. Pristupljeno 23. listopada 2012. |url-status=dead zahtijeva |archive-url= (pomoć)
 15. Compte Rendu Integral. Pristupljeno 24. siječnja 2013.
 16. Page 65 of N° 11 – (2012-2013) (PDF)
 17. Bill submitted to the United Assembly on 7 December 2012 (PDF)
 18. a b Parlementair Initiatief (nizozemski). Inačica izvorne stranice arhivirana 10. ožujka 2021. Pristupljeno 25. siječnja 2013.
 19. Compte rendu, VERSION PROVISOIRE DU 29 MAI 2013. Inačica izvorne stranice arhivirana 10. lipnja 2015. Pristupljeno 19. lipnja 2013.
 20. Narodna skupština jednoglasno ratificirala Ugovor o pristupanju Hrvatske u EU. Inačica izvorne stranice arhivirana 20. veljače 2012. Pristupljeno 17. veljače 2012.
 21. Закон за ратифициране на Договора за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз. Bugarski parlament. Pristupljeno 22. ožujka 2012.
 22. Cipar ratificirao hrvatski pristupni ugovor EU. Media Servis. 3. svibnja 2012. Pristupljeno 3. svibnja 2012.
 23. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ (grčki). Cyprus Government Gazette. 18. svibnja 2012. Inačica izvorne stranice arhivirana 22. siječnja 2022. Pristupljeno 10. siječnja 2013.
 24. a b Senát PČR: 21. schůze, 18. hlasování, 25.04.2012. Parlament Češke Republike - Senat. Pristupljeno 25. travnja 2012.
 25. Češki parlament ratificirao hrvatski ugovor. HRT. Pristupljeno 8. lipnja 2012. |url-status=dead zahtijeva |archive-url= (pomoć)
 26. Klaus potpisao, Rumunjska ratificirala. HRT. Pristupljeno 26. lipnja 2012. |url-status=dead zahtijeva |archive-url= (pomoć)
 27. http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l134/91/322/afstemning.htm#dok
 28. Lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Kroatien. retsinformation.dk. Pristupljeno 9. svibnja 2013.
 29. Estonija ratificirala pristupni ugovor Hrvatske s EU. Jutarnji list. Inačica izvorne stranice arhivirana 15. rujna 2012. Pristupljeno 12. rujna 2012.
 30. vahelise Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise lepingu ratifitseerimise seadus 221 SE (estonski). Riigikogu press service. Pristupljeno 28. rujna 2012.
 31. Eduskunta hyväksyi Kroatian EU-jäsenyyden. Finnish Parliament. 18. prosinca 2012. Pristupljeno 18. prosinca 2012. |url-status=dead zahtijeva |archive-url= (pomoć)
 32. Arhivirana kopija. Inačica izvorne stranice arhivirana 22. siječnja 2022. Pristupljeno 2. travnja 2013.CS1 održavanje: arhivirana kopija u naslovu (link)
 33. http://dokument.lagtinget.ax/sok/arende.php?arende=RP%A46/2012-2013[neaktivna poveznica]
 34. PROJET DE LOI autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne. 15. siječnja 2013. Pristupljeno 15. siječnja 2013.
 35. TEXTE ADOPTÉ n° 78. 17. siječnja 2013. Pristupljeno 17. siječnja 2013.
 36. Journal officiel. 28. siječnja 2013. Pristupljeno 30. siječnja 2013.
 37. Grčki parlament ratificirao hrvatski pristupni ugovor. dnevnik.hr. Pristupljeno 30. listopada 2012.
 38. ΝOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4090. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Pristupljeno 23. prosinca 2012.
 39. European Communities (Amendment) Bill 2012: Committee and Remaining Stages. Irski parlament. Inačica izvorne stranice arhivirana 30. listopada 2012. Pristupljeno 21. rujna 2012.
 40. European Communities (Amendment) Bill 2012: Report and Final Stages. Irski parlament. Inačica izvorne stranice arhivirana 30. listopada 2012. Pristupljeno 21. rujna 2012.
 41. European Communities (Amendment) Bill 2012. Pristupljeno 21. rujna 2012.
 42. Talijanski Senat ratificirao Ugovor o pristupanju Hrvatske EU. Pristupljeno 1. ožujka 2012.
 43. Settimana 27 Febbraio - 04 Marzo 2012 - PROMULGAZIONE DI LEGGI. Pristupljeno 6. ožujka 2012.
 44. Rim: Donji dom za ulazak RH u EU. Pristupljeno 16. veljače 2012. |url-status=dead zahtijeva |archive-url= (pomoć)
 45. Saeima vote result. Saeima (latvijski). Pristupljeno 31. ožujka 2012.
 46. Berzinš potpisao Ugovor o pristupanju. Pristupljeno 2. travnja 2012. |url-status=dead zahtijeva |archive-url= (pomoć)
 47. Lithuanian Seimas ratifies agreement on Croatia accession to EU. Pristupljeno 26. travnja 2012.
 48. LITLEX. Pristupljeno 4. srpnja 2012.
 49. Odluka Parlamenta Luksemburga (PDF) (PDF). Pristupljeno 10. listopada 2012.
 50. UE - Adhésion de la République de Croatie (PDF). Inačica izvorne stranice (PDF) arhivirana 18. listopada 2016. Pristupljeno 13. prosinca 2012.
 51. Mađarska potvrdila hrvatski pristupni ugovor. Pristupljeno 16. veljače 2012. |url-status=dead zahtijeva |archive-url= (pomoć)
 52. Iromány adatai 2010-. Pristupljeno 5. ožujka 2012.
 53. Malta ratificirala pristupni ugovor. Pristupljeno 6. ožujka 2012. |url-status=dead zahtijeva |archive-url= (pomoć)
 54. Goedkeuring van de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie. Pristupljeno 1. veljače 2012.
 55. Tweede Kamer, 48e vergadering, 5 februari 2013. Inačica izvorne stranice arhivirana 3. ožujka 2016. Pristupljeno 5. veljače 2013.
 56. Official Journal of the Kingdom of the Netherlands (PDF). Pristupljeno 25. travnja 2013.
 57. Länder stimmen Beitritt Kroatiens zur EU zu. Pristupljeno 7. lipnja 2013. |url-status=dead zahtijeva |archive-url= (pomoć)
 58. Ablauf der 240. Plenarsitzung am 16. Mai 2013. Inačica izvorne stranice arhivirana 30. lipnja 2013. Pristupljeno 16. svibnja 2013.
 59. Gesetz zu dem Vertrag vom 9. Dezember 2011 über den Beitritt der Republik Kroatien zur Europäischen Union (PDF). Bundesgesetzblatt. 19. lipnja 2013. Pristupljeno 19. lipnja 2013.
 60. Polski Senat. Inačica izvorne stranice arhivirana 30. ožujka 2013. Pristupljeno 4. listopada 2012.
 61. Sejm ratificirao ugovor o pristupanju Europskoj uniji. Pristupljeno 14. rujna 2012.
 62. Predsjednik Poljske potpisao ugovor 19.12.2012. Pristupljeno 20. prosinca 2012. |url-status=dead zahtijeva |archive-url= (pomoć)
 63. Portugal postao 15. zemlja koja je ratificirala pristupni ugovor Hrvatske EU. Inačica izvorne stranice arhivirana 24. rujna 2012. Pristupljeno 21. rujna 2012.
 64. DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 220 (PDF). Pristupljeno 14. studenoga 2012.
 65. Rumunjski predsjednik Basescu uručio hrvatskom predsjedniku Josipoviću potpisan pristupni ugovor. Pristupljeno 3. srpnja 2012.
 66. Slovački parlament prvi ratificirao hrvatski pristupni ugovor. Pristupljeno 16. veljače 2012. |url-status=dead zahtijeva |archive-url= (pomoć)
 67. Slovak Pres signs Croatia EU accession treaty. Pristupljeno 5. ožujka 2012.
 68. Zakon o ratifikaciji Pogodbe o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji
 69. Official Journal of Slovenia (PDF) (slovenski). 23. travnja 2013.
 70. Priopćenje Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija:U Španjolskoj završena parlamentarna ratifikacija hrvatskog pristupnog ugovora. Pristupljeno 25. listopada 2012. |url-status=dead zahtijeva |archive-url= (pomoć)
 71. Španjolska: Donji dom ratificirao pristupni ugovor. Pristupljeno 12. listopada 2012. |url-status=dead zahtijeva |archive-url= (pomoć)
 72. Boletín Oficial del Estado: miércoles 31 de octubre de 2012, Núm. 262. Pristupljeno 20. studenoga 2012.
 73. Švedska ratificirala hrvatski pristupni ugovor. Pristupljeno 7. studenoga 2012.
 74. European Union (Croatian Accession and Irish Protocol) Bill 2012-13. parliament.uk. Pristupljeno 27. studenoga 2012.
 75. European Union (Croatian Accession and Irish Protocol) Bill 2012-13. parliament.uk. Pristupljeno 21. siječnja 2013.
 76. European Union (Croatian Accession and Irish Protocol) Bill 2012-13. parliament.uk. Pristupljeno 31. siječnja 2013.
 77. Europski parlament odobrio pristupni ugovor. 1. prosinca 2011. Inačica izvorne stranice arhivirana 2. prosinca 2011. Pristupljeno 16. veljače 2012.
 78. Conclusions of the Council of the European Union on Croatia. Delegation of the European Union to the Republic of Croatia. 6. prosinca 2011. Inačica izvorne stranice arhivirana 1. svibnja 2012. Pristupljeno 16. veljače 2012.

Vanjske poveznice uredi