Umjereno kontinentalna klima

Umjereno kontinentalnu klimu karakteriziraju oštre zime, kratko proljeće, a toplo i vlažno ljeto. Dominira u unutrašnjosti kontinenta. Količina oborina opada prema unutrašnjosti kontinenta i prema sjeveru.

Umjerena kontinentalna klima