Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

visokoobrazovna institucija koja izvodi studijske programe i dodjeljuje diplome iz umjetničkoga, društvenoga, humanističkoga te interdisciplinarnoga područja znanosti i umjetnosti

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku danas ima šest Odsjeka: Odsjek za glazbenu umjetnost, Odsjek za instrumentalne studije, Odsjek za kazališnu umjetnost, Odsjek za kreativne tehnologije, Odsjek za kulturu, medije i menadžment i Odsjek za vizualnu i medijsku umjetnost. Od akademske 2005./2006. godine svi se studijski programi provode u skladu s odredbama Bolonjskog procesa. Studiji se organiziraju za redovite i izvanredne studente, bilo na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, bilo po osobnim potrebama, kako za hrvatske državljane, tako i za strane studente. Nastava se odvija kroz predavanja, mentorske poduke, seminare, vježbe i različite oblike terenske nastave. Polaznici preddiplomskih i diplomskih studija tijekom školovanja stječu teorijska, pedagoška i praktična znanja i vještine, pri čemu individualan pristup studentima omogućava polaznicima razviti vlastiti umjetnički izričaj, čime su poticani na cjeloživotno obrazovanje, a u skladu s njihovim osobnim senzibilitetom. Da se na Umjetničkoj akademiji pridaje velika važnost kvaliteti nastave, dokazuju i izvrsni uspjesi studenata u proteklim godinama. Pored redovite nastave, na Umjetničkoj akademiji organiziraju se konferencije, festivali, seminari, predstavljanja knjiga, koncerti, izložbe, predstave, projekcije, slušaonice i radionice. Organiziraju se i gostovanja predavača iz Hrvatske i inozemstva. Studenti i nastavni djelatnici Akademije, u okviru različitih programa i redovito, sudjeluju u međunarodnim razmjenama i natjecanjima iz svih umjetničkih područja djelovanja Akademije. U okviru međunarodne suradnje, sudjelovali smo na različitim manifestacijama, od festivala, natjecanja, skupnih ili samostalnih izložbi, kolonija itd. Umjetnička akademija u Osijeku se različitim umjetničkim projektima predstavlja od početka svoga djelovanja. Neki od njih su nacionalnog, a neki su međunarodnog karaktera.

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
Umjetnička akademijat u Osijeku

Osnovano18. listopada 2004.
Tip:Javno
Mjesto:Osijek, Hrvatska
Web stranica:www.uaos.unios.hr

Povijest Akademije uredi

Umjetnička akademija u Osijeku jedina je umjetničko-nastavna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koja je dopusnicu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske za rad dobila 18. listopada 2004. godine. Prvu generaciju studenata upisuje akademske 2004./2005. godine. Locirana je u nekoliko zgrada u sklopu osječkog Sveučilišnog campusa, gdje djeluje od 2005. godine. Svojim je dosadašnjim radom Umjetnička akademija u Osijeku razvila prepoznatljivost i približila umjetnička područja kako studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, tako i ostalim studentima koji su kroz različite projekte i radionice sudjelovali u radu Akademije, ali i širem građanstvu.

Projekti Akademije uredi

 • međunarodni susret kazališnih akademija Dionizijev festival, na kojem sudionici razmjenjuju stečena znanja, vještine i iskustva iz područja kazališne umjetnosti;
 • međunarodna revija lutkarstva, LUTKOKAZ, na kojoj se prezentacijama, radionicama i predstavama sudionike upoznaje s novostima iz područja lutkarstva;
 • završna izložba svih studenta preddiplomskog i diplomskog studija Likovne kulture, koju svake godine organizira Odsjek za likovnu umjetnost;
 • međunarodna studentska kiparska kolonija Jarčevac, na kojoj studenti, uz stručno vodstvo profesora s Odsjeka za likovnu umjetnost, svoje skulpture izrađuju od drva;
 • Odsjek za glazbenu umjetnost već tradicionalno, u vrijeme Božića, organizira glazbene božićne svečanosti, GLAZ-B-OS festival;
 • međunarodni festival vokalne glazbe InterVox festival je Odsjeka za glazbenu umjetnost, koji se sastoji od nekoliko iznimnih glazbenih događanja;
 • međunarodno natjecanje mladih pjevača Lav Mirski (u skolpu festivala vokalne glazbe, InterVox), na kojem sudjeluju mlade pjevačice i pjevači iz zemalja regije i šire;
 • zajednički projekt Muzeja Slavonije i Umjetničke akademije u Osijeku, Osječka muzejska glazbena srijeda (OMG), čija je osnovna ideja da se koncertima klasične glazbe obogati kulturni život grada i ožive muzejski prostori;
 • Umjetnička akademija u Osijeku sudjeluje i na Festivalu znanosti, Osječkom ljetu kulture i Osječkom ljetu mladih s bogatim programima, u kojima sudjeluju studenti sva četiri Odsjeka Umjetničke akademije u Osijeku;
 • svakog listopada se obilježavaju Dani Umjetničke akademije u Osijeku, a u obilježavanju istih sudjeluju profesori i studenti sa sva četiri Odsjeka;
 • edukativno-prezentacijski projekt Susreti u knjižnici omogućuje dodatno upoznavanje s područjima rada Umjetničke akademije u Osijeku, kroz sadržaje kao što su: glazbene slušaonice, projekcije filmova, razgovori s povodom, tematska predavanja i slično;
 • zajednički projekt Umjetničke akademije u Osijeku i Akademije umetnosti iz Novog Sada, Panonski put umjetnosti – osnaživanje suradnje i umrežavanja institucija za visoko obrazovanje na području umjetnosti i ekologije, prepoznat i financiran od strane EU, rezultiirat će postavljanjem land art instalacija uz biciklističku stazu Panonski put mira.
 • međunarodni, znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti.

Kreativnim i različitim pristupom umjetničkom stvaralaštvu, naši profesori i asistenti pridonose i razvoju znanosti na području umjetnosti. Na tome tragu inicirana je i izdavačka djelatnost Umjetničke akademije u Osijeku, u suradnji sa zagrebačkim nakladničkom kućom Leykam International. U biblioteci Ars academica trenutno je objavljeno pet naslova autora Vladimira Rismonda, Andreja Mirčeva, Sanje Nikčević, Bore Stjepanovića i Zdravka Drenjančevića. U sljedećim akademskim godinama Umjetnička akademija kao umjetničko-nastavna sastavnica Sveučilišta nastojat će kroz studije i dalje razvijati vrhunsko umjetničko stvaralaštvo. Kroz različite umjetničke sadržaje i dalje će realizirati nastavne programe i projekte, kojima će promicati i prezentirati interdisciplinarne kulturološke, umjetničke i regionalne posebnosti naše Akademije.

Studijski programi uredi

 • preddiplomski sveučilišni studij Glazbena pedagogija
 • preddiplomski sveučilišni studij Klavir
 • preddiplomski sveučilišni studij Pjevanje
 • preddiplomski sveučilišni studij Gluma i lutkarstvo
 • preddiplomski sveučilišni studij Likovna kultura
 • preddiplomski sveučilišni studij Kazališno oblikovanje
 • preddiplomski sveučilišni studij Kultura, mediji i menadžment
 • diplomski sveučilišni studij Glazbena pedagogija
 • diplomski sveučilišni studij Klavir
 • diplomski sveučilišni studij Pjevanje
 • diplomski sveučilišni studij Kazališna umjetnost; smjer: Gluma i lutkarstvo
 • diplomski sveučilišni studij Likovna kultura
 • diplomski sveučilišni studij Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama
 • diplomski sveučilišni studij Mediji i odnosi s javnošću
 • poslijediplomski specijalistički studij kreativne terapije

Uprava uredi

Dekanica
Prodekanica za nastavu
 • izv. prof. art. Antoaneta Radočaj - Jerković
Prodekan za umjetnost i znanost
 • red. prof. art. Davor Bobić
Prodekan za međunarodnu i međuakademijsku suradnju
 • izv. prof. art. Robert Raponja
Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno učenje
 • doc. art. Jasmina Pacek

Izvori uredi

   
Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežnih stranica Umjetničke akademije u Osijeku (http://www.uaos.unios.hr). Vidi dopusnicu za Wikipediju na hrvatskome jeziku: Umjetnička akademija u Osijeku.
Dopusnica nije potvrđena VRTS-om.
Sav sadržaj pod ovom dopusnicom popisan je ovdje.

Vanjske poveznice uredi