Umjetni život

Umjetni život, (često skraćeno na engl. kao alife, od artificial life) je polje izučavanja i oblik umjetnosti koje proučava sustave koji se odnose na život, njegove procese i evoluciju kroz simulacije rabeći računalne modele, robotiku i biokemiju[1] (zvani "programskim" "soft" (od programska podrška), "sklopovskim" (od sklopovlje), i "mokrim" pristupima[2]). Umjetni život nadopunjuje tradicionalnu biologiju pokušavajući "rekreirati" biološke fenomene umjesto da ih rastavi.[3] Zbog svoje svezastupljenosti unutar polja, naziv "umjetni život" se često rabi u smislu programski ostvarenog umjetnog života.

Simulacija Valentina Braitenberga, programirana u breveu, simulatoru umjetnog života

Vidi jošUredi

IzvoriUredi

  1. Dictionary.com definition pristupljeno 19. siječnja 2007.
  2. Mark A. Bedau (November 2003). Artificial life: organization, adaptation and complexity from the bottom up. TRENDS in Cognitive Sciences pristupljeno 19. siječnja 2007.
  3. Christopher Langton. What is Artificial Life? pristupljeno 19. siječnja 2007.

Vanjske povezniceUredi