Uralski narodi je naziv za narode koji se služe jezicima Uralske jezične porodice, često svrstavane u Uralsko-Altajsku natporodicu. Ime porodice dolazi po gorju Ural, a moguće porijeklo ovih naroda je s njegove sibirske strane gdje su živjeli prije nekih 7000 godina.[1] Migracije su započele prije oko 1500 godina u smjeru Europe gdje su im najzapadniji pripadnici Finci, Karelijci i Estonci u području Finskog zaljeva, te Mađari na jugu. Pripadnici ugarskog ogranka odvojili su se od Finaca a Mađarima srodni Ostajci i Voguli nastavili su i dalje obitavati u središnjem Sibiru.

rasprostranjenost naroda Uralske porodice naroda. Pripadnost Jukagira treba uzeti s rezervom, jer je teorija o njihovoj pripadnosti tek nedavna i nije opće prihvaćena.

Jezicima su karakteristični mnogi sufiksi.

A) Ugrofinski narodi

a) Finski narodi

a 1) Baltofinski narodi

 • Livonci
 • Estonci
 • Voti
 • Finci (uključuju često takozvane Ingrijske Fince. Finsko ime uz ingrijsko sebi su uzeli oni Ingri koji su se pred ruskim pogromom morali iseliti iz Rusije u Finsku, jedini način je bio da se izjašnjavaju kao Finci)
 • Ižori ili Ingri.
 • Karelijci
 • Vepsi

a 2) Saami ili Lapi

a 3) Povolški Finci

a 4) Permjački Finci

b) Ugarski narodi

b 1) Opski Ugri

 • Hanti (Ostjaci). Sebe nazivaju hanty i kantyk; 22,521 (1989)
 • Mansi (Voguli), 8474 (1989.). Sebe nazivaju mansi (pl. mansit, mäns). Između Urala i Oba.

b 2) Mađari

B) Samojedski narodi

 • Nganasani ili Tavgi. 1278 (1989.), poluotok Tajmir. Sebe nazivaju nganasa(n), ngano nganasan.
 • Enci ili Jenisejski Samojedi
 • Nenci ili Juraki, Jurak Samojedi. 34.665 (1989.); sebe nazivaju n'enet's'’, (pl. n'enet's'a”). Žive između poluotoka Kanin u Bijelom moru i ušća Jeniseja.
 • Selkupi or Ostjački Samojedi. Sami sebe nazivaju söl´kup ili shöl´kup. 3612 (1989.). Na rijeci Taz

Vanjske poveznice

uredi

Izvori

uredi