Usvojenice su riječi koje su se toliko prilagodile hrvatskome jeziku da ih više uopće ne osjećamo kao posuđenice ili tuđice. Ako se posuđenica potpuno prilagodi hrvatskome jeziku i njihovim pravilima, s vremenom se njeno strano podrijetlo neće primjećivati, a i često ih rječnici neće navoditi kao posuđenice. Usvojenice su nam potrebne jer često nemamo hrvatsku zamjenu za te riječi.

Primjeri usvojenica

uredi
boja, budala, jastuk, kat, krevet, sapun, sat, top...
cipela, čizma, karika, kip, lopov, soba...
ikona, kaos, kemija, kor, anđeo...
madrac, lozinka, vaga, šminka...
časopis, povod, spis, tlak, uloga, vlak...

Poveznice

uredi