Utakmica pojam je koji se rabi za opisivanje igre koja se odigrava u športu između dvije osobe, ili između dva tima gdje se očitava ili održava neki sistem bodovanja i tabeliranja postignutih rezultata.

Na primjer za grupne sportove rabi se pojam nogometna utakmica ili rukometna utakmica. Utakmica se također rabi kao pojam i za igre koje se održavaju na videoigrama osobito kod umreženih videoigara koje imaju komplicirane tablice za postignute bodove i rang igrača.