Ovo je glavno značenje pojma Vagon. Za mjernu jedinicu pogledajte vagon (mjerna jedinica).

Vagon je željezničko vučeno vozilo bez svog pogona, namijenjeno prijevozu putnika i roba (tereta), a vuku ih lokomotive (vučna vozila).

Teretni vagon
Putnički vagoni spojeni u vlak
Radni vagon za potrebe željeznice

Prema osnovnoj podjeli vagone dijelimo na:

  • putničke vagone - namijenjeni su prijevozu putnika
  • teretne vagone - namijenjeni su prijevozu roba (tereta)
  • vagoni za posebne namjene - npr. vagoni za grijanje
  • vagoni za potrebe željeznice - namijenjeni su ispitivanju pruga, izgradnju pruga itd.

Vanjske poveznice Uredi

  • Vagon Hrvatska tehnička enciklopedija, portal hrvatske tehničke baštine. LZMK